Bli medlem

MITT VALG

er et program i sosial og emosjonell læring (SEL), som bygger livsmestring og god psykisk helse
"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne"

"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne"

Dette er mottoet til Lions Norge. Og vi som jobber i MITT VALG tar virkelig ordene til hjertet.

Gjennom MITT VALG øver barn og unge på nye ferdigheter der de lærer å ta vare på seg selv og andre. Systematisk og langsiktig arbeid med MITT VALG bidrar til at barn og unge mestrer samspill med andre, tar ansvarsfulle valg og bygger god psykisk helse. 

Foreldresamarbeid i fokus
Også i 2024 er hovedfokuset vårt på foreldresamarbeid. En av våre instruktører kan komme til barnehagen eller skolen og holde møter for hele barnehagen eller skolen, eventuelt at vi holder for avdelinger eller klasser. Interessert?

Send oss en e-post:post@mittvalg.lions.no

Sosial og emosjonell læring (SEL) er viktig

Forsking viser at barn og unge som har jobbet med sosial og emosjonell kompetanse, kan samhandle med andre og ta kloke og selvstendige valg. Det bidrar til en god barndom, og legger grunnlaget for å lykkes senere i arbeidslivet*

1.Kurs for ansatte i barnehager og skoler

En internasjonalt sertifisert Lions Quest-instruktør gjennomfører kurset med samtlige ansatte/frivillige i barnehagen, skolen eller idrettslaget. Kurset gir de voksne, som står nærmest barna, en felles faglig plattform, og et godt verktøy i arbeidet med å styrke barns sosial kompetanse, psykiske helse og opplevelse av livsmestring.

 

Innhold i kurset

  • Forankring i lovverk, rammeplaner og andre offentlige dokumenter.
  • MITT VALG i teori og praksis.
  • Metodikk som brukes på alle arenaer for barn og unge.
  • Lekbaserte aktiviteter og øvelser i praksis.
  • Refleksjoner.
  • Innføring i det digitale læringsmateriellet.
  • Implementering av MITT VALG.


Les mer om innhold og gjennomføringen av kursene her: Barnehage | Skole | Idrett

2. Digitalt undervisningsmateriell

Når ansatte i barnehager og skoler, eller frivillige i idretten, har vært på MITT VALG-kurs, får de tilgang til våre digitale programmer. Programmene inneholder repetisjon av det faglige innholdet på kurset, samt økter som kan tas i bruk allerede dagen etter kurset er gjennomført. Alle øktene er bygget opp slik at det foregår sosial og emosjonell læring.

Målet med MITT VALG-øktene er at barn og unge:  
Bygger relasjoner og vennskap.
Etablerer gode levevaner.
Forebygger rusmisbruk.
Håndterer tanker og følelser.
Setter grenser for selg selv og respekterer andres grenser.
Utvikler god psykisk helse.
Øker kunnskapen om vold og seksuelle overgrep.
Se hvordan MITT VALG brukes i praksis på Tveita skole

3. Foreldremøter

Samarbeid mellom foreldrene/barnehage/skole/idrett, i arbeidet med sosial og emosjonell læring, er viktig! Foreldremøtene gir deltakerne økt kunnskap og praktiske eksempler på hvordan man kan bruke MITT VALGs metodikk i hjemmet. Foreldremøtene holdes av internasjonalt sertifiserte Lions Quest-instruktører. 

Innhold: 

 • Hva er MITT VALG og hva kan foreldre bruke det til?
• Foreldreprogrammet - en gjennomgang av det digitale verktøyet for foreldrene.