MITT VALG er et program i sosial og emosjonell læring (SEL), som bygger livsmestring og god psykisk helse

"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne"

Dette er mottoet til Lions Norge, som har opprettet Stiftelsen Det er mitt valg. Og vi som jobber i MITT VALG tar virkelig ordene til hjertet. Gjennom MITT VALG øver barn og unge på nye ferdigheter der de lærer å ta vare på seg selv og andre. Systematisk og langsiktig arbeid med MITT VALG bidrar til at barn og unge mestrer samspill med andre, tar ansvarsfulle valg og bygger god psykisk helse. 

I MITT VALG øver barn og unge på å utvikle ferdigheter innen følgende fem områder:

1. Selvbevissthet

Som handler om å kunne gjenkjenne egne følelser og tanker, og vite hvordan det påvirker våre handlinger.

2. Selvkontroll

Som handler om å kunne regulere følelser, tanker og atferd i forskjellige situasjoner.

3. Sosial bevissthet

Som handler om å kunne se andres perspektiver, og å ha empati og respekt for andre.

4. Relasjonelle ferdigheter

Som handler om å kunne etablere og opprettholde sunne og positive relasjoner.

5. Ansvarsfulle avgjørelser,

Som handler om å kunne vurdere konsekvenser av handlinger for seg selv og andre.

SEL-sirkelen

Sosial og emosjonell læring (SEL) er viktig

Forsking viser at barn og unge som har jobbet med sosial og emosjonell kompetanse, kan samhandle med andre og ta kloke og selvstendige valg. Det bidrar til en god barndom, og legger grunnlaget for å lykkes senere i arbeidslivet*. 

SEL er avgjørende for barnets fremtid

Forskning viser at SEL spiller en vesentlig rolle for at barn og unge skal ha det bra. Figuren illustrerer hvordan alle i et barns liv er involvert i hens sosiale og emosjonelle læring, fra foreldre og andre omsorgspersoner, til barnehage, skole, og lokalsamfunnet. SEL er rett og slett avgjørende for barnets fremtid.

MITT VALG-programmet inneholder fire elementer:

MITT VALG er basert på det internasjonale programmet Lions Quest.

  • Lions Quest er et internasjonalt livsmestrings- og forebyggingsprogram utviklet av Lions Clubs International Foundation. 
  • Programmet er implementert i over 100 land, og er oversatt til 40 språk.
  • Lions Norge har opprettet Stiftelsen Det er mitt valg, som har ansvaret for å utvikle programmet slik at det er tilrettelagt for norske forhold. 
  • Lions-klubber i hele Norge samler inn penger til gjennomføring av MITT VALG i barnehager, skoler og idrettslag i hele landet.

Les mer om Lions Quest.

Spørsmål?

Ikke nøl med å skrive til oss