Menyinngang

Gode valg for et bedre samfunn

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program for holdningsskapende arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.

Gode valg for et bedre samfunn

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program for holdningsskapende arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.

Vi tilbyr kurs som hjelper deg å bygge sosial og emosjonell kompetanse hos barn og unge

#snakkerom

Aktuelt

Kommende kurs og hvor vi har vært tidligere

Sorter etter fylket ditt for å se hva ditt nærområde syntes om kursene våre og hvor vi planlegger å holde kurs neste gang.

Gul markør for hvor vi har vært tidligere

De gule markørene viser hvor vi har vært tidligere

Blå markør for kommende kurs

De blå markørene viser våre kommende kurs