Menyinngang
Skolen ikon

Skolen

MITT VALG:

  • utvikler elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
  • styrker elevenes psykiske helse
  • trener elevene på kritisk tenkning og det å ta valg
  • gir lærerne et praktisk verktøy

"MITT VALG er enkelt å ta i bruk. Etter kurset var det bare å starte opp."

- Lærer

"Elevene er glad i øvelsene. De får teste ut egne tanker på andre."

- Lærer

"Med MITT VALG får elevene sjansen til å dele egne erfaringer. Dette kan bidra til å avdekke forhold som gjør at man setter inn riktige hjelpetiltak tidlig."

- Helsesøster

Så du etter noe annet?