Menyinngang
Skolen ikon

Skolen

MITT VALG er et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritisk tenkning og faglig utvikling. Trygghet er en av våre grunnleggende verdier og vi legger stor vekt på å skape trygghet både for deltakere på våre kurs og elevene i klasserommet. MITT VALG-programmene for skole består av over 100 digitale  undervisningsøkter som er høyaktuelle i forhold til fagfornyelsen med spesiell vekt på det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring».

"MITT VALG er enkelt å ta i bruk. Etter kurset var det bare å starte opp."

- Lærer

"Elevene er glad i øvelsene. De får teste ut egne tanker på andre."

- Lærer

"Med MITT VALG får elevene sjansen til å dele egne erfaringer. Dette kan bidra til å avdekke forhold som gjør at man setter inn riktige hjelpetiltak tidlig."

- Helsesøster

Så du etter noe annet?