MITT VALG i skolen

MITT VALG er et kompetansebyggende program i sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritisk tenkning og faglig utvikling. Trygghet er en viktig verdi i MITT VALG som vi vektlegger for deltakere på våre kurs og i MITT VALG-arbeidet med elevene i klasserommet. 

Det digitale programmet har kapitler og undervisningsøkter som inkluderer fagfornyelsen, med spesiell vekt på det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring».

skolebarn

Våre kurs

Vi anbefaler at hele personalgruppen på skolen og SFO/AKS deltar på våre kurs. Da får alle samme informasjon og kunnskap som styrker det videre samarbeidet om MITT VALG- arbeidet i skolen i etterkant av kurset. 

Kurset inneholder tre moduler. Modul 1 og modul 2 holdes gjerne på sammen dag, og modul 3 holdes etter 3- 6 måneder. Vi holder også kurs for foreldrene slik at de kan samarbeide med skolen om arbeidet med MITT VALG.

Vi får tilbakemeldinger om at våre kurs er både inspirerende, engasjerende og kompetansebyggende.

MITT VALG - musikalen

MITT VALG-musikalen kan settes opp på en enkel scene, i en gymsal eller i et klasserom og passer for både barn og ungdom. 

Tematikken bygger på MITT VALGs målsetting om å gi barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg. 

Musikalen er produsert av Nittedal Teater på oppdrag fra MITT VALG (2017).

Aktuelt