MITT VALG

Grunnpakke

 

Modul 1, 2, 3
Totalpris: 45.000
Skolen betaler ved
Modul 1 og 2 samme dag,
Modul 3 etter 3-6 mnd.:
15.000

Lions betaler: 15.000
Tulipanfondet betaler 15.000

Varighet: 3 moduler á 3,5 timer
15 - 40 deltakere

Hvorfor grunnpakke?

Alle ansatte deltar på kurset og får:

 • en felles, faglig plattform
 • et godt verktøy i arbeidet med å styrke barns sosial kompetanse og livsmestring
 • refleksjonsspørsmål underveis som gir økt bevissthet og kunnskap

Hva inneholder grunnpakken?

Grunnpakken inneholder:

 • Kurs i 3 moduler á 3, 5 timer
 • Veiledning
 • Oppfølgingssamtale
 • Lisenser til digitalt program
 • Lisens til aktivitetsboka
  En løven Leo, et MITT VALG-skilt og andre praktiske verktøy
 • Tilgang til Foreldrerommet

Kursinnhold

 • Forankring i planer (Læreplan) og lovverk
 • MITT VALG i teori og praksis
 • Metodikk
 • Lekbaserte aktiviteter og øvelser i praksis
 • Refleksjoner
 • Innføring i digitalt program
 • Implementering av MITT VALG i skolen

Lisenser

 • skolen mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser per kurs) som er inkludert i prisen de tre første årene.

Praktisk gjennomføring

 • kurset gjennomføres på skolen eller et annet ønsket sted
 • modul 1 og 2 kan gjennomføres på samme dag, eller med maksimum 2 ukers mellomrom
 • modul 3 gjennomføres 3-6 mnd. etter gjennomført modul 2
 • ved spesielle forhold (pandemi, alvorlige ulykker, naturkatastrofer e.l.) holdes kurset digitalt

Målgruppe

Alle ansatte og ledere i grunnskolen og SFO/AKS.

Pris

Modul 1 og 2 på samme dag, modul 3 etter 3-6 måneder:

 • Totalpris: 45.000
 • Skolen: 15.000
 • Lions: 15.000
 • Tulipanfondet: 15.000

Modul 1 og 2 over to dager, modul 3 etter 3-6 måneder:

 • Totalpris: 51.000
 • Skolen: 17.000
 • Lions-klubben: 17.000
 • Tulipanfondet: 17.000

MITT VALG

Modul 4

Dette er en oppdateringsmodul som gjennomføres ca. tre år etter gjennomført Grunnpakke. 
Når Modul 4 gjennomføres, forlenges også tilgangen til eBøkene med tre nye år.

Totalpris: 22.500
Skolen betaler:
7.500

Lions betaler: 7.500
Tulipanfondet betaler: 7.500

Varighet: 1 modul á 3,5 timer
15 - 40 deltakere

Kursinnhold

 • Sosial og emosjonell læring i praksis
 • Metode
 • Nye lekbaserte aktiviteter og øvelser
 • Foreldresamarbeid 
 • Fysisk aktiv læring (FAL)  

Praktisk gjennomføring

 • på skolen, eller annet egnet lokale
 • ledes av MITT VALG-instruktør

Pris

Totalpris: 22.500
Skolen betaler: 7.500
Lions: 7.500
Tulipanfondet: 7.500

MITT VALG

Foreldremøte

 

Møtet gjennomføres i forbindelse med modul 1, 2 eller 3.
Totalpris: 15.000
Skolen betaler:
5.000

Lions betaler: 5.000
Tulipanfondet betaler: 5.000

Varighet: 2 timer
Fra 15 til ubegrenset antall deltakere

Hvorfor foreldremøte?

 • fordi et samarbeid mellom skolen og foreldrene i arbeidet med sosial og emosjonell læring er viktig!
 • fordi møtene gir deltakerne økt kunnskap og praktiske eksempler til hjemmebruk
 • fordi møtene ledes av dyktige og engasjerende instruktører

Praktisk gjennomføring

 • på skolen eller et annet egnet lokale
 • ledes av MITT VALG- instruktør

Pris

Foreldremøter
Skolen betaler: 5.000
Reise-og oppholdsutgifter er inkludert i prisen.

 • Lokal Lions-klubb betaler: 5 000
 • Lions Tulipanfond betaler: 5 000
 • Totalpris: 15.000