MITT VALG

Grunnkurs

Grunnkurset gir opplæring og innføring i hvordan bruke rammeverket MITT VALG i skolen. 
Modul 1 og 2 kan bestilles samme dag eller på to ulike dager. Modul 3 holdes ca 3-6 måneder etter. 
Modul 1, 2, 3
Totalpris: 45.000
Skolen betaler ved
Modul 1 og 2 samme dag,
Modul 3 etter 3-6 mnd.: 15.000

Lions betaler: 15.000
Tulipanfondet betaler 15.000
Varighet: 3 moduler á 3,5 timer
Deltakere: 15 - 40 deltakere 

Hvorfor grunnkurs?

Alle ansatte deltar på kurset og får:

 • en felles, faglig plattform
 • et godt verktøy i arbeidet med å styrke barns sosial kompetanse og livsmestring
 • refleksjonsspørsmål underveis som gir økt bevissthet og kunnskap

Hva inneholder grunnkurset?

Grunnkurset inneholder:

 • Kurs i 3 moduler á 3, 5 timer
 • Veiledning
 • Oppfølgingssamtale
 • Tilgang til digitalt program
 • Tilgang til aktivitetsboka
  En løven Leo, et MITT VALG-skilt og andre praktiske verktøy
 • Tilgang til Foreldrerommet

Kursinnhold

 • Forankring i planer (Læreplan) og lovverk
 • MITT VALG i teori og praksis
 • Metodikk
 • Lekbaserte aktiviteter og øvelser i praksis
 • Refleksjoner
 • Innføring i digitalt program
 • Implementering av MITT VALG i skolen

Tilganger

 • skolen mottar tilganger (maksimalt 40 tilganger per kurs) som er inkludert i prisen de tre første årene.

Praktisk gjennomføring

 • kurset gjennomføres på skolen eller et annet ønsket sted
 • modul 1 og 2 kan gjennomføres på samme dag, eller med maksimum 2 ukers mellomrom
 • modul 3 gjennomføres 3-6 mnd. etter gjennomført modul 2
 • ved spesielle forhold (pandemi, alvorlige ulykker, naturkatastrofer e.l.) holdes kurset digitalt

Målgruppe

Alle ansatte og ledere i grunnskolen og SFO/AKS.

Pris

Modul 1 og 2 på samme dag, modul 3 etter 3-6 måneder:

 • Totalpris: 45.000
 • Skolen: 15.000
 • Lions: 15.000
 • Tulipanfondet: 15.000

Modul 1 og 2 over to dager, modul 3 etter 3-6 måneder:

 • Totalpris: 51.000
 • Skolen: 17.000
 • Lions-klubben: 17.000
 • Tulipanfondet: 17.000

MITT VALG

Oppfølgingskurs

Inneholder faglig påfyll, oppfriskning og fordypning. Hel- og halvdagskurs vil være naturlig å bestille 1-3 år etter grunnkurs. Velg de temaene du/dere ønsker å ha på kurset i menyen under. Når kurset gjennomføres, forlenges også tilgangen til eBøkene med tre nye år.

Totalpris:
Halvdagskurs (3,5 timer)22.500
Heldagskurs (7 timer) 30.000
Skolen betaler:
7.500/10.000
Lions betaler: 7.500/10.000
Tulipanfondet betaler: 7.500/10.000 
Varighet: 3,5/7 timer
Deltakere:15 - 40 

Kursinnhold

 • Sosial og emosjonell læring i praksis
 • Rammeverket MITT VALG (metodikk og e-bøker

Valgfrie temaer:

 • Vår digitale verden
 • Foreldresamarbeid og Foreldremøteboka
 • Fysisk aktiv læring (FAL)  

Praktisk gjennomføring

 • på skolen, eller annet egnet lokale
 • ledes av MITT VALG-instruktør

Pris

Totalpris:
Halvdagskurs (3,5 timer) 22.500
Heldagskurs (7 timer) 30.000
Skolen betaler: 7.500/10.000
Lions: 7.500/10.000
Tulipanfondet: 7.500/10.000

MITT VALG

Foreldremøte

Foreldremøte kan bestilles uavhengig av om din skole bruker MITT VALG eller ei. Våre møter gir innblikk i hvordan sosiale og emosjonelle ferdigheter utvikles i vår digitale verden, og på hvilken måte skole-hjem kan samarbeide godt rundt dette.

Totalpris: 15.000
Skolen betaler:
5.000

Lions betaler: 5.000
Tulipanfondet betaler: 5.000
Varighet: 2 timer
Deltakere: Fra 15 og oppover.

Hvorfor foreldremøte?

 • fordi et samarbeid mellom skolen og foreldrene i arbeidet med sosial og emosjonell læring er viktig!
 • fordi møtene gir deltakerne økt kunnskap og praktiske eksempler til hjemmebruk
 • fordi møtene ledes av dyktige og engasjerende instruktører

Kursinnhold

 • Sosial og emosjonell læring i praksis
 • Rammeverket MITT VALG
 • Vår digitale verden
 • Skole-hjem-samarbeid 

Praktisk gjennomføring

 • på skolen eller et annet egnet lokale
 • ledes av MITT VALG- instruktør

Pris

Foreldremøter
Skolen betaler: 5.000
Reise-og oppholdsutgifter er inkludert i prisen.

 • Lokal Lions-klubb betaler: 5 000
 • Lions Tulipanfond betaler: 5 000
 • Totalpris: 15.000