Menyinngang
Barnehagen ikon

Barnehagen

MITT VALG:

  • utvikler barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter
  • styrker barnas psykiske helse
  • trener barnas på kritisk tenkning og det å ta valg
  • gir barnehageansatte et praktisk verktøy

"Barna blir tryggere på hverandre når vi bruker MITT VALG."

- Barnehagelærer

"MITT VALG er lett å bruke, og har enkle oppskrifter for hver leksjon."

- Barnehagelærer

Så du etter noe annet?