Menyinngang
Barnehagen ikon

Barnehagen

MITT VALG er et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell læring.  Trygghet er en av våre grunnleggende verdier og vi legger stor vekt på å skape trygghet både for deltakere på våre kurs og barna i barnehagen. MITT VALG-programmet for barnehagen er et praktisk verktøy som kan benyttes både i samlingsstund og i barnehagehverdagen forøvrig. MITT VALG bidrar til trivsel, utfoldelse og glede for både barn og voksne i barnehagen og styrker arbeidet med å oppfylle forpliktelsene i Rammeplanen.

 

"Barna blir tryggere på hverandre når vi bruker MITT VALG."

- Barnehagelærer

"MITT VALG er lett å bruke, og har enkle oppskrifter for hver leksjon."

- Barnehagelærer

Så du etter noe annet?