Bli medlem

MITT VALG i barnehagen

"Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen", heter det i Rammeplanen. 

Med MITT VALG øver barn på å bygge vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser og å etablere gode levevaner i trygge omgivelser. 

Systematisk og langsiktig bruk av MITT VALG gir barn gode sosiale og emosjonelle ferdigheter (SEL), økt selvrespekt og en god psykisk helse.

En MITT VALG-barnehage får:

 • Kurs i tre moduler for alle ansatte i barnehagen
 • Tilgang til det digitale pedagogiske programmet som inneholder temaer og lekbaserte øvingsøkter i sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Nyttige refleksjonsspørsmål til barn, ansatte og foreldre. I arbeidet med å styrke barns SEL-utvikling egner refleksjonsspørsmålene seg både som tema på personalmøter, planleggingsdager, foreldremøter og i andre fora
 • Kursing av foreldre/omsorgspersoner
 • Tilgang til digitalt foreldreprogram som konkretiserer hvordan foreldre kan jobbe med SEL i hjemmet. Det styrker samarbeidet mellom barnehage og hjem!
 • Bestill kurs! 

Hva lærer barn når de bruker MITT VALG?

 • bygge vennskap
 •  hevde seg selv uten at det går utover andre
 • sette grenser for seg selv og respektere andres grenser
 • ta kloke valg
 • håndtere tanker og følelser
 •  samarbeide
 • bli kjent med egen kropp og sette grenser

Et verktøy for å oppfylle rammeplanen

MITT VALG gir barnehageansatte en mulighet til å:

 • Reflektere over egen praksis
 • Ta utgangspunkt i barnas egne erfaringer og interesser
 • Stimulere barns evne til å fundere over ulike temaer og prøve nye ting
 • Gi barna mulighet til å uttrykke tanker og følelser
 • Se de ulike delene i rammeplanen i en større sammenheng
 • Inkludere nærmiljøet og lokale forhold i det daglige arbeidet

Gjennomføring av MITT VALG-kurs for ansatte i barnehagen

 • En sertifisert MITT VALG-instruktør kommer til barnehagen og holder et engasjerende kurs som bidrar til økt motivasjon, samhold og samarbeid blant voksne og barn!
 • Det digitale programmet tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.
 • Kurs kan bestilles av din lokale Lionsklubb, eller av Stiftelsen Det er mitt valg.