MITT VALG

Grunnpakke

 

Modul 1, 2, 3
Totalpris: 45.000
Barnehagen betaler
ved modul 1 og 2 samme dag,
Modul 3 etter 3-6 mnd.:
15.000

Lions betaler: 15.000
Tulipanfondet betaler 15.000

Varighet: 3 moduler á 3,5 timer
15 - 40 deltakere

Hvorfor grunnpakke?

Fordi når alle ansatte deltar på kurset og får dere:

 • en felles, faglig plattform
 • et godt verktøy i arbeidet med å styrke barns sosial kompetanse og livsmestring
 • refleksjonsspørsmål underveis som gir økt bevissthet og kunnskap

Kursinnhold

 • Forankring i Barnehageloven og Rammeplan
 • MITT VALG i teori og praksis
 • Metodikk
 • Lekbaserte aktiviteter og øvelser i praksis
 • Refleksjoner
 • Innføring i det digitalte programmet
 • Implementering av MITT VALG i barnehagen

Lisenser

 • barnehagen mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser per kurs) som er inkludert i prisen de tre første årene.

Praktisk gjennomføring

 • kurset gjennomføres i barnehagen, eller et annet ønsket sted
 • modul 1 og 2 kan gjennomføres på samme dag, eller med maksimum 2 ukers mellomrom
 • modul 3 gjennomføres 3 - 6 måneder etter gjennomført modul 2
 • ved spesielle forhold (pandemi, alvorlige ulykker, naturkatastrofer e.l.) holdes kurset digitalt

Målgruppe

Styrer og alle ansatte i barnehagen.

Kostnad

Grunnpakke:

 • Modul 1 og 2 på ulike dager
  modul 3 etter 3-6 måneder
 • Totalpris: 51.000
  Barnehagen: 17.000
  Lions: 17.000
  Tulipanfondet: 17.000
  Inkludert lisenser i 3 år

Grunnpakke:

 • Modul 1 og 2 samme dag
  modul 3 etter 3-6 måneder
 • Totalpris: 45.000
  Barnehagen: 15.000
  Lions-klubben: 15.000
  Tulipanfondet: 15.000
  Inkludert lisenser i 3 år

MITT VALG

Modul 4 - Temabaserte kurs

 

Totalpris: 22.500
Barnehagen betaler:
7.500


Lions betaler: 7.500
Tulipanfondet betaler: 7.500

Varighet: 1 modul á 3,5 timer

15 - 40 deltakere

Temaer

Temaer du kan velge blant er:

 • Kroppen min og jeg - hvordan forebygge, avdekke og håndtere vold og seksuelle overgrep?
 • Hvordan etablere og utvikle et godt foreldresamarbeid?
 • Hvordan etablere og utvikle et godt personalsamarbeid?
 • Tema etter barnehagens ønske eller behov.

Praktisk gjennomføring

 • I barnehagen, eller annet egnet lokale
 • Ledes av en MITT VALG-instruktør

Kostnad

 • Totalpris: 22.500
 • Barnehagen: 7.500
 • Lions: 7.500
 • Tulipanfondet: 7.500

MITT VALG

Foreldremøte

 

Møte gjennomføres i forbindelse med modul 1, 2 eller 3.
Totalpris: 15.000
Barnehagen betaler:
5.000

Lions betaler: 5.000
Tulipanfondet betaler: 5.000

Varighet: 2 timer
Fra 15 til ubegrenset antall deltakere

Hvorfor foreldremøte?

 • fordi et samarbeid mellom barnehagen og foreldrene i arbeidet med sosial og emosjonell læring er viktig
 • fordi møtene gir deltakerne økt kunnskap og praktiske eksempler til hjemmebruk
 • fordi møtene ledes av dyktige og engasjerende instruktører

Praktisk gjennomføring

 • I barnehagen, eller annet egnet lokale
 • Ledes av en MITT VALG-instruktør

Kostnad

Foreldremøte: 

 • Barnehagen betaler: 5.000
 • Lokal Lions-klubb: 5 000
 • Lions Tulipanfond: 5 000
  Reise-og oppholdsutgifter er inkludert i prisen.