Bli medlem

MITT VALG-musikalen

Gjennom MITT VALG-musikalen får elevene en spennende periode med annerledes undervisning. Alt materiell du trenger kan kjøpes i nettbutikken vår.  

Pris: kr 1.875 inkl mva

Hva er MITT VALG-musikalen?

MITT VALG-musikalen er konstruert slik at den kan settes opp på enhver skole, på en enkel scene, i en gymsal eller i et klasserom. Musikalen kan tilpasses både barn og ungdom, og er skrevet i tråd med MITT VALGs målsetning om å gi barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg. Musikalen er produsert av Nittedal Teater på oppdrag fra MITT VALG i 2017.

Hvordan brukes MITT VALG-musikalen?

Denne musikalen har et ”plukk og miks”-oppsett. Dette betyr at du kan velge akkurat hvilke scener du ønsker å bruke og i hvilken rekkefølge. Alle scenene er altså selvstendige, samtidig som de er knyttet sammen med en rød tråd i form av sammenhengende tematikk.

Noen av scenene er skrevet for barn, andre for ungdom, og noen i to versjoner der den ene passer for barn og den andre ungdom. Dette gjør det enklere å velge scener som passer din målgruppe og klasse. Man kan også velge fritt om man ønsker å bruke kun sangnumrene, kun teaternumrene eller en kombinasjon.

Stykket er skrevet på en måte som gjør at det ikke er en klar hovedrolle. Mange av rollene er dessuten rollene er kjønnsnøytrale og kan spilles av begge kjønn.

Hva skiller denne fra andre musikaler?
En av tankene bak MITT VALG-musikalen er at den skal fungere som et verktøy som åpner opp for samtaler om de ulike temaer. Noen av temaene kan virke vanskelig å ta tak i, og det kan være hensiktsmessig at læreren lar elevene ta del i avgjørelsen om hvilke scener som skal spilles og hvordan de skal gjennomføres. Dette fordi elevene ofte har bedre innsikt i hva de føler er viktig

Hva er inkludert?
Prisen inkluderer manus, musikk og alt annet du trenger for å sette opp stykket. MITT VALG-musikalen har svært få tekniske behov. Den krever projektor og lerret, men kan ellers iscenesettes med bruk av pulter, stoler og annet som du finner på alle skoler.

Forslag til løsninger på regi ligger beskrevet ved hver scene, men det anbefales å jobbe i samsvar med egne ideer og elevenes innspill for å skape sin egen vri på produktet.