MITT VALG

Kurs for styret og administrasjonen

 

Totalpris: 22.500
Idrettslaget betaler:
7.500

Lions betaler: 7.500
Tulipanfondet betaler: 7.500

Varighet: 3,5 timer
Fra 15 - 40 deltakere

Hvorfor kurs for styret og administrasjon?

 • Styret og administrasjonen får en godt innblikk i kurset som trenere og lagledere skal få.
 • "Ledelsen" knytter MITT VALG Idrettskurset til klubbens verdigrunnlag.
 • Klubben planlegger en god implementering av MITT VALG.

Praktisk gjennomføring

 • Kursene ledes av sertifisert MITT VALG instruktør. 
 • 3,5 timer for styremedlemmer og administrasjon.
 • 15-40 deltakere pr. kurs.
 • Kurs holdes i klubblokalet eller annet egnet lokale med god internettdekning.
 • Kursmateriell og digitalt program er inkludert.

Kostnad

Kurs for styret og administrasjonen. 
Kursprisen inkluderer lisens til det digitale programmet i 3 år.

 • Totalpris: 22.500
 • Idrettslaget: 7. 500
 • Lions-klubben: 7. 500
 • Tulipanfondet: 7. 500

MITT VALG

Kurs for trenere og lagledere

 

Totalpris: 28.500
Idrettslaget betaler:
9. 500

Lions betaler: 9.500
Tulipanfondet betaler: 9.500

Varighet: 4 timer
Fra 15 - 40 deltakere 

Hvorfor trener- og laglederkurs?

 • Trenere og lagledere får praktiske verktøy som skaper mestring, trygghet og en inkluderende treningsarena.
 • MITT VALG-kurset gir en sterkere teamfølelse, bedre samarbeid, god konsentrasjon og økt vennskap mellom utøverne.
 • MITT VALG- kurset bidrar til å nå idrettens eget mål om "Flest mulig, lengst mulig".

Praktisk gjennomføring

 • Kurset består av en modul, og ledes av en sertifisert MITT VALG-instruktør.
 • Varighet: 4 timer for trenere og lagledere. Gjennomføres ca 3 måneder etter kurs for styret og administrasjonen er avholdt.
 • 15-40 deltakere per kurs.
 • Kurset holdes i klubblokalet, eller annet ønsket lokale med god nett-tilgang.

 

Hva lærer du?

 • hvordan lede en gruppe barn og unge med gode rutiner
 • hvordan skape det inkluderende idrettsmiljø
 • hvordan forebygge, håndtere og løse konflikter når de oppstår
 • hvordan legge opp treningen så alle blir inkludert
 • hvordan skape et godt og forpliktende samarbeid mellom foreldre og trenergruppa

Kostnad

Kursprisen inkluderer lisens til det digitale programmet i 3 år.
Totalpris: 28.500
Idrettslaget betaler: 9. 500
Lions-klubben betaler: 9. 500
Tulipanfondet betaler: 9. 500
Varighet: En modul
Fra 15 - 40 deltakere

MITT VALG

Foreldremøte - idrett

 

Totalpris: 15.000
Idrettslaget betaler:
5.000

Lions betaler: 5.000
Tulipanfondet betaler : 5.000

 Varighet: 2 timer
Fra 15 til ubegrenset antall deltakere

 

Hvorfor foreldremøte?

Idrettslaget og foreldrene får innspill og inspirasjon til hvordan de kan samarbeide videre for å skape et godt og inkluderende idrettsmiljø for alle. 

Praktisk gjennomføring

 • i klubbhuset eller et annet egnet lokale
 • ledes av sertifisert MITT VALG- instruktør

Kostnad

Foreldremøte:
Totalsum: 15 000
Idrettslaget betaler: 5 000
Lokal Lions-klubb betgtaler: 5 000
Lions Tulipanfond betaler: 5 000
Reise-og oppholdsuter er inkludert i prisen.