Barnehage

barnehage.svg

Om MITT VALG i barnehagen

ikon_barnehage_nettbutikk.svg

Nettbutikk

ikon_barnehage_aktuelt.svg

Aktuelt

ikon_barnehage_bestill_kurs.svg

Bestill kurs

Bli medlem

MITT VALG i barnehagen

Bruk av MITT VALG, systematisk og over tid, øker barns sosiale og emosjonelle kompetanse. 

Med MITT VALG øver barn på å bygge vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser og å etablere gode levevaner i trygge omgivelser. Det gir økt livsmestring og en god psykisk helse!

Den viktige voksenrollen er et eget kapittel i programmet og inneholder mange gode refleksjonsspørsmål som kan være tema på avdelingsmøter, personalmøter, teammøter og planleggingsdager. Foreldresamarbeidet er også vektlagt i programmet.

Våre kurs i barnehagen

Har barnehagen et ønske om et inspirerende kurs, et felles faglig løft og et praktisk, digitalt pedagogisk verktøy i sosial og emosjonell læring? Da velger dere MITT VALG! 

MITT VALG bidrar til at barnehagen oppfyller store deler av rammeplanen. "Livsmestring og helse", "Vennskap og fellesskap", og "Sosial og emosjonell kompetanse" er sentrale temaer både i rammeplanen og i MITT VALG. 

Kurset inneholder tre moduler. Modul 1 og Modul 2 holdes gjerne på sammen dag, og modul 3 holdes etter 3- 6 måneder. 

Vi holder også kurs for foreldrene. Det styrker samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet, og foreldrene får tilgang til det digitale foreldreprogrammet der de finner informasjon, tips og aktiviteter de kan gjøre hjemme som også barnehagen jobber med.

Vi får tilbakemeldinger om at våre kurs er både inspirerende, engasjerende og kompetansebyggende.

Bli medlem

Aktuelt