MITT VALG i barnehagen

Bruk av MITT VALG, systematisk og over tid, øker barns sosiale og emosjonelle kompetanse. 

Med MITT VALG øver barn på å bygge vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser og å etablere gode levevaner i trygge omgivelser. Det gir økt livsmestring og en god psykisk helse!

Den viktige voksenrollen er et eget kapittel i programmet og inneholder mange gode refleksjonsspørsmål som kan være tema på avdelingsmøter, personalmøter, teammøter og planleggingsdager. Foreldresamarbeidet er også vektlagt i programmet.

barnehage

Våre kurs i barnehagen

Har barnehagen et ønske om et inspirerende kurs, et felles faglig løft og et praktisk, digitalt pedagogisk verktøy i sosial og emosjonell læring? Da velger dere MITT VALG! 

MITT VALG bidrar til at barnehagen oppfyller store deler av rammeplanen. "Livsmestring og helse", "Vennskap og fellesskap", og "Sosial og emosjonell kompetanse" er sentrale temaer både i rammeplanen og i MITT VALG. 

Kurset inneholder tre moduler. Modul 1 og Modul 2 holdes gjerne på sammen dag, og modul 3 holdes etter 3- 6 måneder. 

Vi holder også kurs for foreldrene. Det styrker samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet, og foreldrene får tilgang til det digitale foreldreprogrammet der de finner informasjon, tips og aktiviteter de kan gjøre hjemme som også barnehagen jobber med.

Vi får tilbakemeldinger om at våre kurs er både inspirerende, engasjerende og kompetansebyggende.

Aktuelt

Med MITT VALG-verktøyene bygger barnehager inkludering, livsmestring og god psykisk helse!

Med MITT VALG-verktøyene bygger barnehager inkludering, livsmestring og god psykisk helse!

MITT VALG holder kurs i sosial og emosjonell læring for barnehager, skoler, idrettslag og foreldre. Med tilgang til våre digitale programmer og praktiske verktøy kan ansatte og foreldre ta i bruk fors…

Å vurdere situasjoner

Å vurdere situasjoner

Ofte velger vi før vi egentlig har rukket å vurdere hva som er det beste alternativet. Andre ganger kommer de andre alternativene tydeligere frem etterpå. Særlig når vi opplever konsekvensene av valge…

MITT VALG i barnehager, skoler og idrettslag - bestill kurs nå!

MITT VALG i barnehager, skoler og idrettslag - bestill kurs nå!

Fire barnehager i Nesbyen ble kurset i MITT VALG i november og har nå tatt i bruk det nye programmet.

Nytt barnehageprogram er allerede i bruk i mange barnehager

Fire barnehager i Nesbyen ble kurset i MITT VALG i november og har nå tatt i bruk det nye programmet.

Foreldremøter og et godt foreldresamarbeid til barn og unges beste!

Foreldremøter og et godt foreldresamarbeid til barn og unges beste!

MITT VALG holder kurs for foreldre og hele personalgrupper i barnehager, skoler og for trenere og lagledere i idretten. Foreldre og familien er den viktigste rammen rundt barn og unges liv og utvikl…

Alle barn som mobbes må bli hørt

Alle barn som mobbes må bli hørt

Overraskende mange voksne bagatelliserer små barns opplevelser når de forteller om krenkelser, utestenging og mobbing.

Hvorfor bør barn vite navnet på kjønnsorganene?

Hvorfor bør barn vite navnet på kjønnsorganene?

Mange voksne blir flaue av å snakke med barn om kjønnsorganene og om seksualitet. Det er synd, for det er viktig at barn forstår at de kan prate med trygge voksne om hele kroppen sin.

Gutt med mobil

Ensomhet og utenforskap er krise for barn, unge og fellesskapet

Støtte fra Helsedirektoratet gir lavere kurspriser!

Støtte fra Helsedirektoratet gir lavere kurspriser!

Helsedirektoratet har i mange år støtte utviklingen av det faglige innholdet i MITT VALG-programmene.