Hvem er vi?

MITT VALG er et internasjonalt Lion’s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Programmet er implementert i over 100 land og oversatt til 50 ulike språk.

Takket være Lions Norge og de lokale klubbene har mer en 80.000 barnehageansatte, lærere, trenere og foreldre blitt kurset i hvordan de kan styrke barn og unges psykiske helse og bidra til økt livskvalitet. Med midler fra Lions Røde Fjær og fra Helsedirektoratet har vi videreutviklet og oppdatert alle våre programmer slik at de ivaretar vår kultur, våre lovverk og planer. 

team mitt valg

Vårt team

Alle i teamet har lang og bred erfaring fra ulike fagfelt, og instruktørene er internasjonalt sertifisert gjennom Lions Quest. Ta gjerne kontakt med oss.

Aktuelt

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Meld deg på nyhetsbrev og vi sørger for å holde deg oppdatert på siste nytt fra MITT VALG. Du mottar det rundt en gang i måneden.