Om oss

om_oss_aktuelt.svg

Aktuelt

om_oss_mitt-valg-teamet.svg

MITT VALG-teamet

om_mitt-valg.svg

Om MITT VALG

om_oss_personvernekrklaering.svg

Personvernerklæringer

om_mitt_valg_programmet.svg

Om MITT VALG-programmet

Bli medlem

Hvem er vi?

MITT VALG er et internasjonalt Lion’s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter. Programmet er implementert i over 100 land og oversatt til 50 ulike språk.

Takket være Lions Norge og de lokale klubbene har mer en 80.000 barnehageansatte, lærere, trenere og foreldre blitt kurset i hvordan de kan styrke barn og unges psykiske helse og bidra til økt livskvalitet. Med midler fra Lions Røde Fjær og fra Helsedirektoratet har vi videreutviklet og oppdatert alle våre programmer slik at de ivaretar vår kultur, våre lovverk og planer. 

Vårt team

Alle i teamet har lang og bred erfaring fra ulike fagfelt, og instruktørene er internasjonalt sertifisert gjennom Lions Quest. Ta gjerne kontakt med oss.
Bli medlem

Aktuelt

Foreldremøteboka

Foreldremøteboka

Foreldremøteboka er et verktøy til et godt skole-hjem-samarbeid basert på MITT VALGs metodikk, ment for å skape god dialog i hjem/skole-samarbeidet.

Les mer
04. Vi hilser på hverandre

04. Vi hilser på hverandre

31.05.23 09:47
av MITT VALG

Å hilse på hverandre er et viktig rituale både for å anerkjenne den andre, men også for å vedkjenne sin egen eksistens. Å hilse er en ferdighet som også må øves på som alle andre ferdigheter. Dette er en oppstartsøkt for Signaturelement nr. 1: Inkluderende oppstart, og bør gjennomføres hver dag.

Les mer