Bli medlem

MITT VALG i idretten

Målet med MITT VALG i idretten er at barn og unge skal oppleve trygghet, fellesskap, mestring og idrettsglede. 

Gjennom å bruke MITT VALG praktiserer trenere og lagledere både det sosiale og det sportslige på en god måte som bidrar til å nå idrettens eget mål om: "Flest mulig, lengst mulig.

Bruk av verktøyene bidrar til:

 • Sterkere teamfølelse 
 • Mer inkludering 
 • Bedre samarbeid 
 • Økt mestring 
 • God konsentrasjon 
 • Flere relasjoner/vennskap
 • Bedre idrettsprestasjoner

Styre - og administrasjonskurs

Før trenere og lagledere kurses, må idrettslagets styre og administrasjon gjennomføre et 3, 5 timers MITT VALG- kurs som er spesialtilpasset "ledelsen". Kurset holdes i klubblokale eller annet ønsket sted. Det bidrar til en god implementering og at idrettslaget lykkes med dette viktige arbeidet.

 

Kurs for trenere og lagledere

Kurset for trenere og lagledere inneholder følgende:

 • Hvordan lede en gruppe barn og unge
 • Hvordan forebygge, håndtere og løse konflikter når de oppstår
 • Hvordan skape et godt og forpliktende samarbeid mellom trenere, lagledere og foreldregruppa
 • Hvordan skape et inkluderende idrettsmilø
 • Hvordan legge opp treningen slik at alle blir inkludert

Kurset samsvarer med verdiene til Norges idrettsforbund.