Menyinngang
Arne Holt #snakkerom god psykisk helse

Snakk om psykisk helse

Unngå psykiske lidelser ved å øve på de riktige tingene fra ung alder.

Det finnes mange artikler om hvordan man trener opp god fysisk helse. Dessverre finner man ikke det samme fokuset på hvordan man bygger god psykisk helse. Psykiske lidelser er riktig nok bredt diskutert i mediebildet, men da gjelder det ofte hva som skjer når den psykiske helsen svikter.

Stoff med forebyggende hensikt er det derimot lite av. For hva er egentlig god psykisk helse? Hvordan sikrer man god psykisk helse? Til å definere dette har vi fått hjelp av professor i helsepsykologi, Arne Holte:

Les og se video om de syv psykiske helserettighetene: IdentitetMening med livet | Mestringsfølelse | Tilhørighet | Trygghet | Deltagelse | Fellesskap

Hva er god psykisk helse?

Psykisk helse er evnen til å:

  • Regulere følelser
  • Tenke fornuftig
  • Styre adferden
  • Mestre sosial omgang med andre

Øvelse gjør mester

Vi er ikke født med disse fire evnene. De må trenes opp, og det er viktig å starte opp i ung alder. På den måten kan vi redusere utviklingen av psykiske lidelser som depresjon, angst, spiseforstyrrelser og så videre. Barn og unge som har MITT VALG på timeplanen øver regelmessig på alle disse områdene i barnehagen og skolen. Nå utfordrer vi alle til å gjøre det samme.

Snakk om psykisk helse – da forebygger du psykiske lidelser

Det kan være vanskelig å forstå hvor viktig det er å ha en god psykisk helse. Ikke alle er vant til eller komfortable med å snakke om disse temaene. Derfor må vi øve. Jo mer vi snakker om følelser, tanker, adferd og det å være sammen med andre mennesker, desto bedre rustet er vi til livets utfordringer.

Snakk rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben:

  • Hvordan kan vi gjøre det like naturlig å snakke om god psykisk helse som god fysisk helse?
  • Hvordan gjør vi det trygt å snakke sammen om følelser?
  • Hvordan kan vi snakke sammen om gode og vonde tanker?
  • I hvilke sammenhenger er det greit å snakke om egen og andres adferd?
  • Hva bidrar til at det er fint å være sammen med andre mennesker?
twitter logo facebook logo