Menyinngang
Skolen ikon Skole

Oppfølgingskurs II

Pris: Egenandel skole: 6500,-
Varighet: 3,5 timer inkl. pauser

Etter at skolen har gjennomført MITT VALGs grunnpakke (Grunnkurs og Oppfølgingskurs I) finnes det mulighet for å gjennomføre Oppfølgingskurs II. I forkant av dette kurset har skolen mulighet til å komme med ønsker om faglig innhold.

Oppfølgingskurs II kan også tilpasses slik at skoler som tidligere ikke har tatt i bruk den digitale utgaven av MITT VALG kan få denne opplæringen.

Ta kontakt med mittvalg@mittvalg.no for å finne ut hva som er det riktige kurset for din skole.

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

På Oppfølgingskurs II blir det gitt faglig påfyll og oppdatering for ytterligere å styrke kompetansen i MITT VALG sitt undervisningsprogram for skole. Det settes også av tid til erfaringsutveksling og evaluering av det arbeidet som er gjennomført siden Oppfølgingskurs I.

 

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • 3,5 timer inkl. pauser
  • Gjennomføres oftest innenfor normal arbeidstid
  • På skolen eller annet egnet lokale
  • Internasjonalt sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Mellom 15-40 deltakere
  • Ved innføring i digitalt program må alle deltakere må ha med egen pc eller nettbrett og det må være god nettilgang i lokalet

 

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom skolen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom skolen, lokal Lions-klubb og MITT VALG.

Oppfølgingskurs II (3,5 t.):

  • Skolens egenandel: 6500,-
  • Lokal Lions-klubb: 6500,-
  • Lions Tulipanfond: 6500,-

Lisenser for digitale programmer i ett år er inkludert i prisen. Lisensene må deretter fornyes årlig. Dette kan gjøres ved å gjennomføre Oppfølgingskurs II på nytt eller ved å betale minstepris på kr. 1000,- pr. år som gjelder for inntil 20 brukere. Ved flere enn 20 brukere betales i tillegg kr. 50,- pr. lisens pr. år.

Prisen er den samme i hele Norge.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Andre kurs innen Skole

Så du etter noe annet?