Om kroppen min og jeg

«Kroppen min og jeg» handler om å gi barn og unge kunnskap og et begrepsapparat som gjør dem i stand til å si i fra om de utsettes for krenkelser, misbruk eller vold. Programmet tar for seg følelser, kropp og seksualitet og målet er å bidra til at barn og unge setter grenser for seg selv og respekterer andres grenser.

MITT VALG-programmet «Kroppen min og jeg» tar sikte på å lære barn og unge å gjenkjenne og forhindre vold og seksuelle overgrep, samtidig som de lærer at det finnes trygge voksne de kan henvende seg til når de eller noen de kjenner opplever noe vondt.

«Kroppen min og jeg» i barnehage og skole

Temaene vold og seksuelle overgrep er så viktige at «Kroppen min og jeg» også er lagt inn som en del av de ordinære MITT VALG-programmene for barnehage og skole.

Hva lærer barn og unge av MITT VALG – «Kroppen min og jeg»?

Gjennom MITT VALG – «Kroppen min og jeg» får barn og unge:

Kunnskap om kroppen, inkludert kjønnsorganene

Snakke om egne følelser og reaksjoner i forhold til egen kropp

Lære forskjellen på lovlige og ulovlige berøringer

Vite forskjellen på gode og vonde hemmeligheter

En forståelse av hvem som er trygge voksne

En bevisstgjøring på at de bestemmer over sin egen kropp

Lære at vold og overgrep er straffbart

Kjenne til digitale utfordringer

Gjennomføring av MITT VALG-kurs

De ansatte deltar på kurs og får et digitalt undervisningsopplegg. MITT VALG «Kroppen min og jeg» kan tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs og når lokal beredskapsplan er på plass.

Kurs bestilles av din lokale Lions-klubb eller Stiftelsen Det er mitt valg. 2/3 av kostnaden dekkes av Lions.

bestill kurs

Bestill kurs

Bestill gratis testlisens

Vi hjelper deg!

Vi hjelper deg med alt du skulle lure på rundt våre kurs og med å plukke ut det rette kurset for deg. Ta kontakt med oss i dag.