Far og sønn snakker sammen

Og hva er egentlig et riktig valg? Det er ikke sikkert at det som fortoner seg som riktig for deg er like riktig for ditt unge familiemedlem. Derfor bør vi først og fremst tenke på hva som er et godt valg for den det gjelder, selv om det kanskje ikke alltid stemmer helt med våre egne preferanser.

Kritiske vurderinger 

Som foreldre ønsker vi selvfølgelig at bara våre skal ta gode og positive beslutninger, som lar dem bruke mulighetene sine best mulig. Da er det viktig at de lærer seg å tenke kritisk, og at de forstår konsekvensene av de valgene de tar. Et valg fører ofte til en handling. Vi gjør noe, eller vi sier noe. Men det å ikke si noe eller ikke gjøre noe er også en slags handling. Uansett handler vi på bakgrunn av de erfaringene og kunnskapene vi har, og de holdninger, følelser og verdier som knyttes til dem.

Verdier og normer 

Vi voksne har et ansvar for å formidle gode verdinormer til barna våre. Men ofte er det uoverensstemmelser mellom kunnskap, holdning og handling. Det vi velger å gjøre henger ikke alltid logisk sammen med den kunnskapen vi har, det har vi alle erfaring for i vårt eget liv. Vi handler av og til mot bedre vitende. Derfor må vi også bruke andre måter for å trene til å ta gode valg.

Handlinger og konsekvenser 

For barn og unge er det viktig at de stadig får øvelse i å se konsekvensene av de valgene de tar, og de handlingene som følger. Da vil de stå bedre rustet når de kommer i en valgsituasjon som er vanskelig. En teknikk er å la barna tenke gjennom og beskrive de mulige positive og negative konsekvensene de kan se av forskjellige mulige valg, og på den måten arbeide seg frem til en god beslutning. I Mitt valg har denne teknikken fått navnet Beslutningstreet. Det er viktig at barn og unge får trening i å ta standpunkter, og bli seg bevisst sine egne meninger.

Still spørsmål 

Vi kan hjelpe barna til økt bevissthet rundt sine valg ved å stille dem gode spørsmål, som kan stimulere til ettertanke. 

For eksempel: 

 • Hva er du mest fornøyd med? 
 • Hva kan resultatet bli av det du valgte? 
 • Hvilke ulemper ser du? 
 • Hvem har påvirket deg? 
 • Har du valgt dette frivillig? 
 • Hvorfor er dette viktig for deg? 

Når vi stiller slike spørsmål hjelper vi dem til å sortere blant forskjellige muligheter. Det kan hjelpe dem til å prioritere og velge den beste løsningen.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Det gode valget 

Alle valg er personlige, det som er riktig for en kan være feil for en annen. Men det finnes noen kjennetegn som vi kan bruke for å vurdere om den beslutningen som er tatt har vært et godt valg. 

 • Valget har vært frivillig, og ikke tvunget på oss. 
 • Vi har hatt flere alternativer å velge blant. Er det bare en mulighet, har vi egentlig ikke hatt noe valg. 
 • Vi har valgt med tanke på konsekvensene av valget. 
 • Vi er tilfredse og stolte etter å ha tatt beslutningen. Den gode magefølelsen er ofte selve "syreprøven" på om vi har valgt riktig. 
 • Vi er villige til å vise andre hva vi har ment, verdsatt og prioritert. 

Slike kontrollspørsmål kan være nyttige som trening i å vurdere de valgene som tas.