Se våre flotte nye nettsider

Hva er MITT VALG?

MITT VALG er et program i sosial og emosjonell læring (SEL) som bygger livsmestring og en god psykisk helse. I MITT VALG øver barn og ungdom på å utvikle ferdigheter innen følgende fem områder:

1. Selvbevissthet

Som handler om å kunne gjenkjenne egne følelser og tanker og vite hvordan det påvirker våre handlinger

2. Selvkontroll

Som handler om å kunne regulere følelser, tanker og atferd i forskjellige situasjoner

3. Sosial bevissthet

Som handler om å kunne ta andres perspektiv og å ha empati og respekt for andre

4. Relasjonelle ferdigheter

Som handler om å kunne etablere og opprettholde sunne og positive relasjoner

5. Ansvarsfulle avgjørelser

Som handler om å kunne vurdere konsekvenser av handlinger for seg selv og andre

Når barn og unge utvikler gode ferdigheter innen sosial og emosjonell læring, bidrar det også til livsmestring og god psykisk helse. Og ikke minst; et systematisk og regelmessig arbeid med MITT VALG forebygger utestenging, mobbing, ensomhet, bruk av rusmidler, kriminalitet og annen uønsket atferd. 

MITT VALG i barnehage, skole og idretten – snart også for foreldre 

MITT VALG brukes av ansatte i barnehage og skole samt trenere i idretten i hele Norge. Takket være Sparebankstiftelsen DNB kommer det også et eget program for foreldre i begynnelsen av august. 

Les mer omprogrammene våre: Barnehage | Skole | Idrett

«For Lions» 

Vi er stolte over å være et internasjonalt Lions Quest-program og å samarbeide med alle frivillige i Lions Norge. Sammen er vi et solid team som jobber under mottoet: «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». 

Under: «For Lions» finner Lions-medlemmer nyttig informasjon. 

Jeg håper og tror at dere vil oppleve MITT VALGs nye hjemmeside som inspirerende og nyttig!

God lesing!

Med vennlig hilsen

Annica Øygard, daglig leder i Stiftelsen Det er mitt valg