Far lærer sønn å sykle

Å føle mestring 

Det finnes ingenting som kan gi en gutt eller jente slik selvfølelse og selvtillit som når de oppdager at de er dyktige i noe. Har du noen gang sett barn som nettopp har lært seg å knytte skolissene sine? De kan sitte lenge og bare øve på den nye ferdigheten. 

Selv om unge kanskje verdsetter visse ferdigheter høyere enn andre, for eksempel idrettsprestasjoner eller gode skolekarakterer, er det viktig å vite at de har behov for å føle seg dyktige i noe – uansett hva det er. Det er følelsen av å beherske noe som teller. 

Før du kan gjøre noe, må du tro at du kan gjøre det. Du kan hjelpe barnet ditt til å utvikle sine evner eller talenter. Vær oppmerksom på ting som barnet ditt mestrer. Nøl ikke med å gi ros. Din ros kan danne grunnlaget for barnets selvtillit. 

Barn har behov for å bruke evnene sine uansett hvilken retning deres interesser går i. Å dømme og klandre barnet for at han eller hun ikke er dyktig på områder som du selv betrakter som viktige, fører ingen steder hen. Det kan i stedet skade barnets selvfølelse og forholdet mellom dere.

Å føle anerkjennelse 

Alle mennesker har behov for å føle seg elsket, akseptert og verdsatt. For å få god selvfølelse, for å utvikle en best mulig fysisk og psykisk helse, trenger vi å føle at noen liker oss, trenger oss og aksepterer oss. 

Av og til er de unge så ivrige etter å være uavhengige at de reagerer som om ethvert tegn på foreldrenes kjærlighet og hengivenhet er barnslig. Men hvis du fortsetter å gi kjærtegn, så liker de det faktisk. Likevel bør vi være varsomme og ikke presse oss på.

Å føle ansvar 

Det er godt for selvtilliten å føle at en har ansvar. Foreldre bør jobbe aktivt og bevisst med å utvide ansvarsområdet for barna. Her er noen eksempler: 

  • Finn fram til muligheter som kan hjelpe barnet ditt til å føle ansvar. 
  • Gi barnet ditt noen arbeidsoppgaver, og forvent deg også at disse oppgavene blir utført. Det er viktig at du står fast på kravene dine, og at du opptrer konsekvent. 
  • Diskuter familieregler med barnet ditt. Gjør det klart for ham eller henne hvilke regler som ikke er gjenstand for forhandlinger, og hvilke dere kan forhandle om. 
  • Gi gjerne barnet ditt faste ukepenger. Barnet bør da få ansvar for å håndtere noen utgifter selv, og kan samtidig få trening i å lage et enkelt regnskap. 

Vis at du stoler på barnet ditt. Hvis barnet ikke holder ord eller misbruker din fortrolighet, bør du ta dette opp.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg