Storstilt videreutvikling av barnehageprogrammet

I disse dager foregår det et intenst arbeid med å forbedre og videreutvikle det digitale barnehageprogrammet til MITT VALG. Barnehagene kan glede seg til et inspirerende program der barn får øve på å bygge vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser. Målet er å bygge god fysisk og psykisk helse i trygge omgivelser.

glade barn er sunne barn

Det er MITT VALG-instruktør Heidi Helgesen som har ansvaret for videreutviklingen av programmet. Heidi har bred og mange års erfaring fra barnehagefeltet, først som styrer gjennom mange år, og senere som overordnet fagansvarlig for flere barnehager i Oslo. Hun har videreutdanning innen veiledning og coaching, og har jobbet med veiledning av barnehageansatte, SFO-ansatte og tospråklige barnehageassistenter.

Les alt om barnehageprogrammet 

Med seg på laget har hun ansatte og erfarne ledere i fem ulike barnehager i Norge. Disse fem «kontaktbarnehagene» prøver ut nytt innhold og gir innspill og konstruktive tilbakemeldinger.

Etter at ansatte har vært på kurs får de tilgang til det digitale programmet der noe av innholdet er:

Vi skaper et trygt læringsmiljø

Jeg er OK og det er du også!

Vi samspiller og samarbeider

Jeg lærer å sette grenser og å respektere andres grenser

Vi håndterer tanker og følelser

Jeg tar vare på meg selv og bygger en god psykisk helse

Sammen er vi best!

Vi bygger skolestartere!

Hvert kapittel vil inneholde flere økter, der barn i alle aldersgrupper får øve på å bli bedre kjent med seg selv og andre i trygge omgivelser. Barnehagen, som kjenner barna best, kan lett tilpasse innholdet ytterligere slik at alle barn har noe å lære og øve seg på i hver økt. 

Les om våre andre programmer: Skole | Idrett

Voksenrollen er også vektlagt i den nye utgaven. Ansattes kunnskap, holdninger og handlinger står sentralt i arbeidet med MITT VALG. Kapittelet om voksenrollen skal bidra til å støtte de ansatte i det viktige arbeidet de gjør med å styrke barns sosiale og emosjonelle kompetanse. 

Samarbeidet med foreldrene står dessuten sentralt i det nye barnehageprogrammet. I tillegg til at foreldrene også får et kurs i MITT VALG, får de også tilgang til det digitale foreldreprogrammet som gjør det mulig for dem å følge opp MITT VALG-arbeidet som gjøres i barnehagen i hjemmet. Der kan de øve seg sammen med barnet, og barnet kan «lære bort» til familiemedlemmene det de har lært og øvd på i barnehagen.

Ønsker du mer faglig informasjon om MITT VALGs barnehageprogram, ta gjerne kontakt med Heidi på e-post: heidi@mittvalg.no  

Dersom du allerede nå ønsker å bestille kurs på en av planleggingsdagene eller personalmøtene i løpet av høsten, ta kontakt med frivillige i din lokale Lions-klubb, eller med kurs@mittvalg.no  

Heidi Helgesen

Heidi Helgesen har lang fartstid med arbeid knyttet til barn og barnehager.