glade barn er sunne barn

Det er MITT VALG-instruktør Heidi Helgesen som har videreutviklet programmet. Hun har selv bred og mange års erfaring fra barnehagefeltet. På laget har hun hatt med seg ansatte og erfarne ledere i fem ulike barnehager i Norge. Disse fem «kontaktbarnehagene» har prøvd ut nytt innhold og gitt innspill og konstruktive tilbakemeldinger underveis.

Les alt om barnehageprogrammet 

Etter at ansatte har vært på kurs får de tilgang til det digitale programmet/verktøyet som blant annet inneholder:

Den viktige voksenrollen

Vi skaper et godt læringsmiljø!

Jeg lærer å sette grenser og å respektere andres grenser

Vi håndterer tanker og følelser

Jeg er bra og det er du også!

Sammen er vi best!

Vi er skolestartere!

Hvert kapittel vil inneholde flere økter, der barn i alle aldersgrupper får øve på å bli bedre kjent med seg selv og andre i trygge omgivelser. Barnehagen, som kjenner barna best, kan lett tilpasse innholdet ytterligere slik at alle barn har noe å lære og øve seg på i hver økt. 

Les om våre andre programmer: Skole | Idrett

Voksenrollen er også vektlagt i den nye utgaven. Ansattes kunnskap, holdninger og handlinger står sentralt i arbeidet med MITT VALG. Kapittelet om voksenrollen skal bidra til å støtte de ansatte i det viktige arbeidet de gjør med å styrke barns sosiale og emosjonelle kompetanse. 

Samarbeidet med foreldrene står dessuten sentralt i det nye barnehageprogrammet. I tillegg til at foreldrene også får et kurs i MITT VALG, får de også tilgang til det digitale foreldreprogrammet som gjør det mulig for dem å følge opp MITT VALG-arbeidet som gjøres i barnehagen i hjemmet. Der kan de øve seg sammen med barnet, og barnet kan «lære bort» til familiemedlemmene det de har lært og øvd på i barnehagen.

Ønsker du mer faglig informasjon om MITT VALGs barnehageprogram, ta gjerne kontakt med Heidi på e-post: heidi@mittvalg.no  

Dersom du allerede nå ønsker å bestille kurs på en av planleggingsdagene, et personalmøte eller et foreldremøte, ta kontakt med frivillige i din lokale Lions-klubb, eller med kurs@mittvalg.no  

Heidi Helgesen

Heidi Helgesen har lang fartstid med arbeid knyttet til barn og barnehager.