Bestemor går på tur med barnebarnet

Mange småbarnsforeldre er i en tidsklemme, og her kan besteforeldre bidra i hverdagens mange gjøremål som å hente og bringe, sørge for matlaging og kanskje av og til overnatting. 

En viktig relasjon 

Med sin lange livserfaring og kjennskap til familiehistorien kan besteforeldre knytte fortid og nåtid sammen for barna. Selv om mange besteforeldre selv lever aktive liv, vil de fleste prioritere å engasjere seg i barnebarna. Med tanke på framtidig relasjon og gjensidig berikelse, kan det være lurt å investere tid med barnebarna når de er små. 

En del barn har ikke biologiske besteforeldre, og ønsker seg kanskje reservebesteforeldre. Her kan voksne som ikke har egne barnebarn bidra på en positiv måte.

La foreldrene være foreldre 

Det er viktig å huske at besteforeldrenes rolle er å utføre en støttefunksjon. Oppdragelse og grensesetting må primært overlates til foreldrene. På nettstedet www.besteforeldre.no gir tidligere først eamanuensis Oddbjørn Evenshaug disse rådene om besteforeldrenes rolle:

 • Respekter foreldrenes tro og verdier, og at de oppdrar barnebarna på den måten de selv mener er best. 
 • Gi foreldrene ros og snakk pent om dem i barnebarnas nærvær. 
 • Vær til stede for barnebarna og foreldrene når de trenger dere. Gi hjelp og støtte etter lyst og behov. 
 • Vær bevisst din funksjon som rollemodell både for barnebarna og deres foreldre. 
 • Avstå fra utidig innblanding i barnefamiliens liv og i barneoppdragelsen. 
 • Gi råd når du blir spurt, og vær klok nok til å lukke øyne, ører og munn når det er nødvendig. 
 • Styrk barnebarnas selvfølelse ved å vise interesse for deres liv, skolegang, interesser og aktiviteter. 
 • Gi barnebarna gode opplevelser – også ved å ta dem med i dagligdagse gjøremål. 
 • Bruk besteforeldrehjemmet som et sted der barnebarna kan få slappe av fra et hektisk dagligliv i oppvekstfamilien. 
 • Hvis noe ved barnebarna bekymrer dere, snakk med foreldrene om det, men aldri i barnebarnas nærvær. 
 • Vær bevisst i deres oppgave som formidlere av tradisjoner, og bidra til barnebarnas identitetsdannelse ved å føre dem inn i slektshistorie.

Andre råd kan også være gode. Den kjente amerikanske forfatteren Patricia Fry har utarbeidet noen råd, som for eksempel: 

 • Vær lærevillig. Verden forandrer seg fort, og barnebarna lærer utrolig mye som er helt nytt for besteforeldrene. 
 • Legg vekt på god kommunikasjon. Når barnebarna bor langt unna, må en være spesielt oppmerksom på å opprettholde god kontakt. 
 • Ta en reise sammen. Det gir store muligheter for å skape gode bånd. Ta barna med i planleggingen.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg