Hvert kapittel i programmet inneholder økter der barna får øve på å utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Voksenrollen er også vektlagt i den nye utgaven. Ansattes kunnskap, holdninger og handlinger står sentralt i arbeidet med MITT VALG. 

Et eget kapittel om voksenrollen skal bidra til å støtte de ansatte i det viktige arbeidet de gjør med å styrke barns sosiale og emosjonelle kompetanse. 

Foreldresamarbeidet står også sentralt i det nye barnehageprogrammet. På MITT VALG-foreldremøtet får foreldrene tilgang til det digitale foreldreprogrammet som gjør det mulig for dem å følge opp MITT VALG-arbeidet som gjøres i barnehagen i hjemmet. 

Ta gjerne kontakt med Heidi , instruktør og prosjektleder i MITT VALG dersom du har faglige spørsmål til programmet, eller kursene som vi holder for barnehageansatte.

Du kan lese mer og bestille kurs her.
Du kan ta kontakt med frivillige i din lokale Lions-klubb, eller direkte med Britt Jorunn, kurskoordinator i MITT VALG.

Fire Leo-løver som gleder seg til kurs