I trygge omgivelser øver barn på å bli bedre kjent med egne og andres følelser. De øver på å samhandle med andre barn og voksne på en god og inkluderende måte.

MITT VALG - Barnehageprogrammet 

Med og i MITT VALG samarbeider barnehageansatte og foreldre om å styrke barns sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Voksne som bruker MITT VALG er støttende og lar barn få øve seg i å ta kloke valg både når de er hjemme og i barnehagen. Da bygger barn god selvfølelse, og får sosiale ferdigheter som gir økt mestring i barnehagen, på skolen og på alle arenaer senere i livet!

Barnehagekurs holdes i barnehagen av instruktør med høy fagkompetanse

MITT VALG har erfarne og internasjonalt sertifiserte instruktører som holder kurs på planleggingsdager eller personalmøter. Kurset gir ansatte både en felles metodikk, faglig kunnskap om sosial og emosjonell læring og barnehagen får et praktisk verktøy i arbeidet med å styrke barns kompetanse.

Les mer, eller bestill barnehagekurs her! 

MITT VALG forebygger mobbing, utestenging, diskriminering, vold, rusmisbruk og radikalisering

I ny barnehagelov er det et krav om at barnehagene skal jobbe forebyggende og systematisk for å hindre at barn opplever et utrygt barnehagemiljø.

Ansatte skal forebygge, sikre at mobbing og utestenging ikke skjer, men bidra til at alle barn som går i barnehage får en barndom preget av trivsel, vennskap og lek. 

Med MITT VALG samarbeider barnehageansatte og foreldre om å styrke barns ferdigheter. Det bidrar til økt trygghet, trivsel og utvikling for små og store.

Les mer, eller bestill foreldremøte her!