Kritisk tenking: Hva er et godt valg?

Å ta valg er en vesentlig del av livet, både for store og små. Voksne tenker automatisk over mulige konsekvenser av ulike beslutninger, men dette er noe som må læres. Derfor er en viktig del av oppveksten å få tilgang på verktøyene man trenger for å gjøre en indre konsekvensanalyse. Man kan gjerne kalle det en egen dialog med den indre stemmen.

Sagt med andre ord må man lære å tenke før man handler, og som alltid gjør øvelse mester. Gjennom erfaringer helt fra ung alder, kan barn lære seg å vurdere fordeler og ulemper ved ulike alternativer enklere. Da blir læringen aktiv og mer effektiv. Samtidig kan naturligvis ikke personer under 18 år ta alle typer avgjørelser selv. Barn liker å vite hvilke grenser de kan bevege seg mellom, og derfor må valgene være lagt innenfor gitte rammer. De må også være tilpasset alder og overholde lover og regler.

Snakk sammen om å øve på å ta valg:

 • Hvordan kan unge trene på å ta egne avgjørelser?
 • Hvilke valg kan barn og unge ta på selv, og hvilke må tas av voksne?
 • Hvilke kjennetegn har vi på at et valg har vært godt?
 • Hvilke følelser bringer dårlige valg frem?
 • Hvilke følelser bringer gode valg frem?
 • Hvilke konsekvenser lærer man av?

Hvordan kan voksne være barns fremste rollemodell?

Barn og unge ser opp til foreldre og andre voksne, og de registrerer når de gjør noe annet enn det de hevder er rett. Derfor er det viktig at voksne tar fornuftige, reflekterte valg også på egne vegne.

Snakk sammen om spørsmål som:

 • I hvilke situasjoner er det vanlig at voksne sier én ting og gjør noe annet?
 • Hvilke verdier voksne formidler til barna når de gjør dette?
 • Tar voksne noen ganger valg som barna heller kunne tatt selv?
 • Lar voksne barna ta valg de ikke er modne for?
 • Når bør de voksne være ”i førersetet” og når bør barna være det?

Små valg innenfor større valg

En smart tiks for å trene på å ta valg kan være å bryte ned større valg i mindre biter. For eksempel kan ikke barna få bestemme når de skal legge seg, men de kan være med på å bestemme hvilken pysjamas de skal bruke. Husk dessuten å aldri ta for lett på en avgjørelse. Noen valg kan få uante konsekvenser, også for de voksne.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Denne artikkelen er basert på stoff fra boken «De viktige årene», som gir konkrete og praktiske råd til alle som har med barn og unge å gjøre. Du kan bestille boken her

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre