Far og sønn snakker sammen

Den egentlige årsaken til slike problemer er ofte mangel på kommunikasjon. Eller dårlig kommunikasjon, om du vil. Kanskje vi i en samtale egentlig er mer opptatte av å tenke på hva vi selv skal si enn av å høre hva den andre sier? Da blir det ingen god dialog, spesielt ikke hvis en av oss er voksen og den andre er barn eller ungdom.

Hør etter 

Hvis ikke du lytter til andre, kan du ikke vente at de skal lytte til deg. Det er ikke alltid så enkelt å forandre seg, men du kan helt sikkert lære deg å bli en bedre lytter hvis du virkelig vil. Du må bare ta oppgaven på alvor. 

Vær ærlig 

Som lytter må du være ærlig og gi uttrykk for det du mener. Du må ikke si en ting hvis du i virkeligheten mener noe annet. Det vil alltid skinne gjennom, og du blir ikke trodd. Unge mennesker er ofte skarpe observatører.

Prøv å sette deg inn i den andres følelser og tanker. Når du viser din datter eller sønn at du virkelig forsøker å forstå hennes/hans synspunkter, vil du oppleve at det neste gang er mer interesse for å forstå deg. Dere har fått en bedre kommunikasjon dere imellom.

Er det du som er vanskelig? 

Unge mennesker anklager ofte foreldrene sine for ikke å lytte, for ikke å være interesserte eller ikke å forstå. Men kanskje det egentlig er du som er den vanskelige? Mange foreldre synes at det blir vanskeligere å snakke med barna sine etter hvert som de blir eldre. De opplever dem som frekke, sure eller kanskje uvant hemmelighetsfulle. 

Bebreidelser om slike ting tjener ingen hensikt. Tvert om, hvis alle slutter å anklage hverandre og heller forsøker å forstå litt mer, vil kommunikasjonen i familien ofte bli mye bedre. Det vil alle vinne på.

Kroppsspråket betyr mest 

Kommunikasjon er mye mer enn de ordene du bruker. Faktisk er det slik at kroppsspråket betyr mye mer enn selve ordene. Tonefallet, ansiktsuttrykket, øyekontakten og hele kroppsholdningen er med på å avsløre deg hvis du egentlig mener noe annet enn det du sier. Ærlighet varer lengst – barn og unge er som regel flinke til å avsløre en voksen når kroppsspråket ikke stemmer.

Veien til å bli voksen 

Det er lett å glemme at unge mennesker som er i vekst og utvikling trenger noe som er deres eget, de trenger å bygge sin egen identitet, ta egne valg og bli selvstendige. Adferd og roller skal prøves ut. I denne tiden er det naturlig at det oppstår en slags kulturkløft. Med god kommunikasjon blir dette en sunn og god løsrivelsesprosess, og ikke en uoverstigelig hindring mellom foreldre og barn

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg