To barn ser på nettbrett

Nettbrett og smarttelefoner er fantastiske verktøy for barn, både med tanke på læring og underholdning. På en digital flate kan innholdet presenteres mer levende og interaktivt, slik at barnet blir en aktivt deltager fremfor en passiv mottager. Samtidig må man huske at barna kan bli overstimulert av overdreven bruk. 

Den gylne middelvei 

Barn er som svamper. De suger til seg kunnskap, inntrykk og erfaringer, og dette gjelder i like stor grad i den digitale sfæren som ellers. De tar seg frem intuitivt og lynraskt, og nyter det underveis. Som regel har de også mindre behov for opplæring og hjelpefunksjoner sammenliknet med voksne. 

Så hva er ulempene? Den største ligger i at overdreven bruk kan gå på bekostning av andre ferdigheter barn trenger å lære seg, som oppbygging av hukommelse, sosial kompetanse og praktiske evner.

Nettbrett som supplement – ikke en erstatning 

Faren ved overdrevet bruk har man allerede sett konsekvensene av, både nasjonalt og internasjonalt. Britiske Association of Teachers and Lecturers har rapportert om svekket hukommelse hos skolebarn, som følge av tilgjengeligheten av informasjon via internett. Hvorfor skal man huske noe når man uansett kan ”google” det? 

Samme tendens har vi også sett i Norge, der basiskunnskapene i matematikk ble redusert da det ble tillatt for barna å bruke alle slags hjelpemidler. Slike rapporter har ført til advarsler mot bruk av nettbrett og smarttelefoner blant småbarn, men problemet er ikke enhetene i seg selv. Nøkkelen ligger heller i bruksmengden. 

Balansert bruk 

Så lenge man fremdeles legger forholdene til rette for læring av grunnleggende ferdigheter, er nettbrett et fantastisk verktøy for barn allerede fra ung alder. Dette innså man tidlig i Finland, der nettbrett har vært brukt i skoleverket en god stund allerede. I tillegg har Savonlinna universitetsskole, en liten barne- og ungdomsskole tilknyttet Universitetet i Øst-Finland, spilt en sentral rolle i forskning rundt bruk av nettbrett i grunnskolen.

Prøveprosjekt uten papirbøker 

Over en periode på fire år blir papirbøkene erstattet av nettbrett, og mye av fokuset ligger i å bygge opp et nettverk rundt elevene: 

– Det pedagogiske utgangspunktet for prosjektet vårt er samlæring og samarbeid. Tanken er å bruke en samarbeidsorientert læringsmodell hvor elever og lærere har mulighet for å løse problemer og finne ut av ting på nye måter, kommenterer koordinator Kimmo Nyyssönen til Forskning.no.  

Han påpeker videre at opplegget gir barna sjansen til å dele arbeidene sine med lærere, medelever, studenter og foreldre, på en annen måte enn tidligere. Dermed får de også flere tilbakemeldinger og synspunkter de kan ta med seg videre.

Hva med Norge? 

Også her til lands er bruk av digitale verktøy i skolen økende, selv om vi ikke har sett noen prosjekter av samme omfang som i Finland. Bakgrunnen for dette er nettopp balansegangen mellom nye og mer tradisjonelle læringsformer. Samtidig påpeker Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen, at også finnene har fokus på dette. Han har vært leder for en undersøkelse om sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring i Norge: 

– Vi undersøkte hvordan lærere brukte PC-er i naturfagopplæringen for noen år siden. Da oppdaget vi at de norske elevene brukte teknologien mest, men at finnene fikk større utbytte av den. Deres lærere var flinkere til å finne ut når de skulle bruke maskinene og hvordan de skulle bruke dem, kommenterer Krumsvik.

Råd i hverdagen 

Daglig leder i Stiftelsen Det er mitt valg, Annica Lindén Øygard, er ikke i tvil: 

– Nettbrettene har kommet for å bli, og for dagens unge er slike verktøy en naturlig del av hverdagen. De bruker ofte nettbrett eller telefon i undervisningen på skolen. På fritiden bruker de dessuten digitale verktøy til sosiale medier, dataspill, film og TV, på lik linje med voksne, kommenterer Øygard. 

Hun fortsetter: 

– Statistikken hos www.ungdata.no viser at bruk en blant ungdomsskoleelever er høy, og derfor er det fornuftige å sette klare regler for digitale medier i skolen og på fritiden. I skolen er det viktigere enn noen gang å undervise elevene i sosial- og emosjonell kompetanse. Elevene må ha muligheten til å se hverandre i øynene og opparbeide evnen til danne relasjoner og varige vennskap. Samtidig er det viktig å lære seg å sette grenser slik at de kan ta fornuftige valg i det virkelige livet.

I hjemmet må man snakke sammen om bruken av digitale hjelpemidler: 

  1. Snakk med barna om digitale medier. 
  2. Ta gjerne opp temaer som bruk i sammenheng med måltider, sosial fellestid og leggetid/natt. Lag felles regler for hele familien om når telefoner og nettbrett er OK å bruke.
  3.  Husk at de voksne også må følge reglene. Du er dine barns største forbilde. 

Du kan lese mer om forskingsprosjektet med nettbrett for førsteklassinger i Finland hos Forskning.no