Gutter som spiller fotball

Roar Stokke, kommentator i Viasat, tar i et blogginnlegg i Aftenposten 12. oktober opp problemene knyttet til de voksnes mobbing i barnefotballen.

Han skriver blant annet; «skolene er sjanseløse når det gode arbeidet de bedriver raseres utenfor skoleområdet. Hva hjelper det å ha en lærer som er en fantastisk rollemodell om treneren er en drittsekk?» 

Les hele blogginnlegget her. 

Mitt Valg samarbeider med mange idrettslag rundt omkring i Norge hvor vi er med på å skolere trenere og lagledere i holdningsskapende arbeid med barn og unge, nettopp for å forebygge slike situasjoner som Roar Stokke viser til. De ansvarlige voksne innenfor barneidretten må få opplæring i hvordan lede en barnegruppe og hva voksenrollen betyr i en slik sammenheng. 

Mitt Valg har alltid fokusert på at man i det forebyggende arbeidet må involvere voksne på ALLE arenaer hvor barn og unge ferdes. For å bygge et godt sosialt læringsmiljø på skolen, og positive relasjoner mellom barn, må skolen jobbe kontinuerlig med dette i samarbeid med foreldre/foresatte og andre voksne i nærmiljøet.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg