Jente i trapp

En naturlig reaksjon når man blir mobbet er å trekke seg tilbake og isolere seg. Mange barn forsøker å skjule problemene fra både foreldre, lærere, andre voksne og venner, men ansvaret for å håndtere mobbesaker skal aldri ligge på barna selv. Tvert imot er du som foresatt nødt til å ta tak i problemene. Samtidig trenger du ikke gjøre dette alene

Prat med skolen

Hvis du vet eller mistenker at barnet ditt utsettes for mobbing, bør du først snakke med barnet det gjelder. Deretter bør du ta kontakt med skolen eller barnehagen. Dette er på ingen måte å legge problemene over på andre, men heller noe lærere og barnehageansatte oppfordrer til. Forebygging av mobbing har tross alt høy prioritet i det offentlige, både politisk og faglig.

Prat med barnet

Men først bør du altså sette deg ned med barnet det gjelder, selv om han eller hun ikke viser noe ønske om det. Å la være å fortelle om mobbingen er nemlig en forsvarsmekanisme hos barnet, og en vanlig grunn er frykt for å bli mobbet ytterligere. Mange er også redde for bli stemplet som en sladrehank, og de ønsker ikke å bekymre eller plage foreldrene sine. Et slik ansvar fortjener ingen barn, og med tanke på den store skaden vedvarende mobbing kan gjøre, er det avgjørende å involvere seg så tidlig som mulig. Når det er sagt bør du gå varsomt frem med barnet ditt når du skal ta opp et så sensitivt tema som mobbing. 

Hva skal du spørre om?

Hensikten med å sette seg ned med barnet er å finne ut hva som foregår og hvordan dette påvirker barnet. Samtidig må ikke samtalen bli et avhør. Det siste barnet trenger er mer negativitet knyttet til mobbingen. Innledningsvis kan det være lurt å skape trygge rammer rundt temaet. Det skal være trygt for barnet å snakke om mobbingen, og du trenger ikke være redd for å la barnet selv foreslå løsninger. I stedet bør samtalen få følge barnets eget tempo.

Søk hjelp 

Ved siden av å prate med barnet selv, bør du også hente informasjon fra andre kilder. Hvordan opplever lærerne barnet ditt i timene og friminuttene? Hvordan fungerer barnet sammen med andre i barnehagen? Det er ingen grunn til å vente til neste konferansetime eller foreldremøte, så ta kontakt straks du ser behovet for det. I noen tilfeller vil lærerne allerede være klar over problemene, og da kan dere finne løsninger sammen. I andre tilfeller er det kontakt fra deg som gjør lærerne oppmerksomme på problemene, slik at de kan begynne å ta grep. 

Husk også at det finnes muligheter selv hvis du ikke ønsker å stå frem med navn. Eksempelvis kan du gå gjennom en av klassekontaktene eller et medlem av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). De kan dessuten bistå med råd og veiledning hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere situasjonen.

Ta grep! 

Å vente og håpe at problemene skal gå over av seg selv er ingen god strategi. De siste barnet ditt trenger er at du stikker hodet i sanden. Vær heller proaktiv og diskuter problemer med mobbing tidlig, både med lærere og andre foreldre i klassen. Flere hoder tenker bedre enn ett, og sammen kan dere finne gode løsninger. Vær heller ikke redd for å trekke mobbernes foreldre inn i prosessen, og la skolen eller barnehagen spille en aktiv rolle. 

Og sist, men ikke minst, husk at det alltid er de voksnes ansvar å få slutt på mobbingen.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg