Jente ser på skjerm

Skille mellom konflikt og mobbing

Mens konflikt handler om en uoverensstemmelse mellom interesser, verdier, handlinger osv, er mobbing en gruppes systematiske forfølgelse eller utelukkelse av en person i en formell-sosial sammenheng. Gruppen indikerer at det er snakk om en utelukkelse av en enkeltperson fra et gitt fellesskap, for eksempel en klasse.

Mobbing har to hovedformer, forfølgelse og utelukkelse: 

  • Forfølgelse er den aktive, direkte og synlige form
  • Utelukkelse er den passive, indirekte og usynlige form. Å bli ignorert og forbigått gang på gang av klassekameratene, er også mobbing 
  • Det systematiske indikerer at vi ikke snakker om enkeltstående handlinger, men om handlinger som utspiller seg over en lengre periode 
  • En formell sammenheng indikerer at mobbing foregår i barnefellesskapene i skoler, fritidstilbud og sportsforeninger og andre steder hvor barnegruppen settes sammen i formell forstand, i motsetning til klikker og omgangskrets som er uformelle grupper og preget av innbyrdes aksept

Du finner mer om nettmobbing på Medietilsynets.  

Teksten er hentet fra Medietilsynet.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg