MITT VALG holder kurs for foreldre og hele personalgrupper i barnehager, skoler og for trenere og lagledere i idretten. 

Foreldre og familien er den viktigste rammen rundt barn og unges liv og utvikling. 

Og, sammen kan vi styrke deres sosiale og emosjonelle kompetanse og nå målene om trygghet, trivsel, mestring og utvikling som er satt for barnehager, skoler og idretten i Norge. 

Sammen skaper vi et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer livsmestring og god psykisk helse.

Foreldremøter i MITT VALG:

Foreldremøtene ledes av dyktige og engasjerende MITT VALG-instruktører, og foreldrene får:  

  • økt kunnskap om MITT VALG og sosial og emosjonell læring
  • praktiske eksempler til hjemmebruk
  • mulighet til å snakke og reflektere sammen
  • informasjon om Foreldrerommet

kurs MITT VALG tilbyr standard eller temabaserte foreldremøter.

Innhold foreldremøte - standard:

  • Hva er MITT VALG og hva kan foreldre bruke det til?
  • Foreldrerommet - en gjennomgang av det digitale verktøyet for foreldrene.

Innhold foreldremøte - temabasert:

  • Vi tilbyr også temabaserte møter etter foreldrenes, barnehagens, skolens og idrettslaget behov og ønsker.

MITT VALG holder kurs for foreldre og hele personalgrupper i barnehager, skoler og for trenere og lagledere i idretten. 

Sammen skaper vi et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer barn og unges livsmestring og gode psykiske helse.

Les mer og bestill kurs her !