Jente titter inn skoledøra

For å møte denne situasjonen og trives med skoledagene er det viktig at barnet har god selvfølelse. Det er mye foreldre og foresatte kan gjøre for å styrke den, enten barnet skal begynne på skolen eller allerede er skoleelev.

1. Vis barna at de er bra nok akkurat slik som det er 

Det kanskje aller viktigste vi mennesker trenger for å utvikle et godt selvbilde er at vi opplever at vi uansett er verdifulle, med de styrker og svakheter vi har. La barnet få oppleve at det er unikt, med sine evner og muligheter. Det er viktig å la barnet få utvikle sine sterke sider. Evner og anlegg er forskjellige, det er naturens fine mangfold. Å utvikle de spesielle egenskapene vi har fått, være ærlige, vise omtanke og ta ansvar er vel så viktige kvaliteter som å være god til å lese, skrive og regne.

2. Forbered barnet på å være på egen hånd 

Skoledagene krever selvstendighet, uten foreldretryggheten. Det er et viktig og nødvendig skritt på veien mot å bli ansvarlig og moden. Spenningen og nysgjerrigheten ved å begynne på skolen er med på å skjerpe barnets oppmerksomhet, og bedre læringen. Men skolen skal ikke oppleves som truende. Den beste hjelpen er å gi barnet mot til å møte det som kan oppleves litt skremmende, og samtidig vise det to nye muligheter for trygghet: Det ene holdepunktet er læreren, og det andre er tilhørigheten i elevgruppen. Snakk sammen om hvordan det vil være å begynne på skolen. Når vi får sette ord på følelsene blir de ofte mindre farlige.

3. Øv barnet i samspill 

Det er ikke vanskeligere enn at du passer på at dere gjør ting sammen. Vær oppmerksom og lytt til barnet ditt, og vis at du tar det på alvor ved å snakke med det i stedet for til det. Det gjelder for eksempel når du lar barnet spørre og gi uttrykk for sine følelser. Vær ærlig i de svarene du gir, for barn gjennomskuer ordene! Det betyr ikke at du skal jatte med. Tvert om skal du vise at du er en ansvarlig voksen som også skal sette klare grenser.

4. Lær barnet å vente på tur

I en klasse er det mange som må dele på oppmerksomheten. Derfor er det bra at barnet ditt lærer seg til å utsette øyeblikkelige behov. Lær barnet å vise respekt – at det ikke utidig skal avbryte andre, men vente på tur. En god trening kan være å lære barnet forskjellige spill og leker der det å vente på tur er en del av reglene.

5. Les og syng sammen med barnet 

Undersøkelser viser at barn som opplever denne voksenkontakten, tjener stort på det i skolen senere. Stimuler barnet til å være nysgjerrig. Les gjerne sakte og pek på ordene mens dere leser. La barnet få følge med og se på ordene. 

Å telle sammen er også fin trening. Tell skilt langs veien, gafler og skjeer på bordet, trær i skogen osv. Slik kan du stimulere barnets vitebegjær og sans for gjentakelser.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg