Gutt ser på nettbrett

Et fantastisk undervisningsmiddel 

Det er ingen tvil om at nettbrettet har store muligheter og fordeler som undervisningsmiddel både for store og små. Stoffet kan gjøres levende, og ikke minst interaktivt. Barn – eller voksne – trenger ikke være en passiv mottaker, men kan selv engasjere seg og få tilbakemeldinger på det de jobber med. Nettbrettet er kommet for å bli, ikke minst i undervisning. Så hva er problemet? 

Problemet er ganske enkelt at små barn som blir det vi kunne kalle overeksponert for nettbrett mange ganger ikke får utviklet enkelte ferdigheter som vi tar for helt naturgitte at de har. For eksempel evnen til å huske, til å bygge med byggeklosser, eller rett og slett til å være sammen med andre barn eller voksne.

Grunnleggende ferdigheter må utvikles 

Den britiske ”Association of Teachers and Lecturers” advarer mot at små barn får bruke nettbrett og smarttelefon for tidlig, for mye og for lenge av gangen. De rapporterer om problemer som at skolebarn ikke er i stand til å fullføre tradisjonelle skriftlige prøver, fordi hukommelsen ikke er trenet. Det er jo så enkelt å skaffe seg informasjon på nettet – hvorfor skal de venne seg til å huske? 

Et annet vanlig problem er at unge elever kommer på skolen etter å ha spilt dataspill halve natten, og er så trette og ukonsentrerte at de like gjerne kunne ha blitt hjemme. Avisen The Telegraph skriver at irske lærere dessuten mener å se en sammenheng mellom vektøkning, aggresjon, tretthet og belastningsskader og en intens bruk av informasjonsteknologi.

Balansert bruk 

Foreldre med små barn som er flinke på nettbrett og smarttelefon er ofte veldig stolte av det, og med god grunn. Det er ikke noe problem at junior er god på digitale verktøy, men som så ofte ellers – det handler om å se ting i en sammenheng. 

Lærere både i England og i Norge hevder at våre barn trenger å bruke nettbrett på en balansert måte. De grunnleggende ferdighetene må utvikles, slik at barna har det de trenger for å nyttiggjøre seg kunnskaper og erfaringer senere i livet. Det er en del basiskunnskaper man må ha i hodet uten å behøve å slå opp noe sted, og en del motoriske ferdigheter som må bli innøvd når vi er små.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Bevissthet er viktig 

Både skole og foreldre er nå i en periode med litt prøving og feiling. Det er langt mellom de helt eksakte og dokumenterte svarene. Det trengs fortsatt mer kunnskap om hvordan de digitale hjelpemidlene virker på barn. Men det gjøres erfaringer – i norsk skole har man for eksempel opplevd at basiskunnskapene i matematikk ble borte fra barnas hoder når de fikk anledning til å bruke alle slags hjelpemidler. 

Selvfølgelig skal barna få boltre seg på nettbrett og smarttelefon. Men vi må altså ikke glemme at utviklingen av grunnleggende motoriske ferdigheter krever at barna er i fysisk aktivitet. Det vil også gi dem en god opplevelse av glede og mestring. 

Barn trenger også vanlig sosial trening i å omgås andre mennesker, både barn og voksne. Derfor må vi oppmuntre til denne typen aktiviteter, og sette naturlige grenser for barnas bruk av de digitale hjelpemidlene. Et godt råd kan også være å slå av wifi hjemme om natten, hvis du har mistanke om at bruk av brett eller mobil ødelegger nattesøvnen.