snakker om dataspill

Spilling er en viktig del av oppveksten

Gaminger en viktig og naturlig del av oppveksten til dagens barn og unge. Hele 93 prosent av alle niåringer spiller dataspill på PC, mobil eller konsoll, ifølge Medietilsynet. Etterhvert som de blir eldre synker andelen jenter, mens andelen gutter holder seg stabilt høyt. Blant gutter øker den til 98-99 prosent i 11-12-årsalderen, for så å holde seg over 90 prosent til de er 18 år. Da er jenteandelen sunket til 42 prosent, så totalt sett er det flere gutter enn jenter spiller. De bruker også mer tid på dataspill sammenlignet med jentene.

Er det grunn til bekymring?

Forsker Beate Hygen ved NTNU Samfunnsforskningsier at mange voksne ser på gaming som unødvendig tidsbruk, og at de frykter at barna ikke får øvd like mye på sosiale settinger som andre.

Hygen arbeider med en ny studie der hun og andre forskere ser nærmere på et utvalg barns tidsbruk på spilling, og deres sosiale kompetanseutvikling fra de var 6 til 12 år gamle.

Alle programmene til MITT VALG oppdateres jevnlig, slik at aktuelle temaer som for eksempel nettvett inkluderes: Les mer om våre kurs 

Det er forskjell på gutter og jenter

Forskerteamet har avdekket at gutters tidsbruk på spilling ikke påvirker deres sosiale utvikling. Mange foreldre til gutter som spiller veldig mye er frustrerte, men denne forskningen viser altså at dataspilling ikke går ut over sosiale ferdigheter, selv når man spiller veldig mye.

Når det gjelder jenter er utvikling annerledes. Undersøkelsen viser at jenter som brukte mye tid på dataspill i tiårsalderen, har svakere sosiale ferdigheter når de er tolv år enn jenter som brukte lite tid på spilling. I tillegg kan jenter som gamer bli mer sosialt isolert og dermed ha mindre mulighet til å øve på sosiale ferdigheter. Dette kan påvirke deres sosiale kompetanse senere.

En annet funn var at barn som hadde sosiale utfordringer i 8-10-årsalderen, hadde større sannsynlighet for å bruke mer tid på spilling når de ble eldre. Altså, sliter du sosialt så spiller du mer.

Du kan lese hele studienhos Wiley Online Library: Time Spent Gaming and Social Competence in Children: Reciprocal Effects Across Childhood 

Hva kan de voksne gjøre?

MITT VALG har møtt mange barn som forteller at de lærer mye om kommunikasjon og samarbeid når de spiller. Men, i utgangspunktet spiller de for underholdningen sin del, den sosiale samhandlingen med andre og opplevelsen av å lære og mestre nye ferdigheter. Det kan være utfordrende for foreldre å lytte til de positive argumentene når man i utgangspunktet er frustrert over spillingen. Derfor er det viktig at voksne nullstiller seg, setter seg inn i ulike spill og lytter til barnas argumenter.

Før du tar praten kan du gjerne se en film og ta en test som er utviklet av Medietilsynet og Lotteritilsynet: Test om du snakker med barnet om spill

Vi #snakkerom gaming

For å løse problemer må man snakke om dem, helst før de oppstår. Snakk med familien, venner, i klassen eller på arbeidsplassen om spørsmål som:

  • Hva er positivt med å spille dataspill/spill på nett?
  • Hva er negativt med å spille dataspill/spill på nett?
  • Hvilke konsekvenser kan det få hvis man spiller lite?
  • Hvilke konsekvenser kan det få hvis man spiller mye?
  • Hva er positivt med å delta i teater, idrett, speideren, eller andre sosiale aktiviteter?
  • Hva er negativt med å delta i teater, idrett, speideren eller andre sosiale aktiviteter?
  • Hvilke leveregler bør man ha hvis man skal bli skikkelig god på spill?
  • Hvilke husregler er gode å ha når man har en gamer i huset?

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre