Målet var å undersøke effekten av MITT VALG på:

  1. Lærernes arbeidsengasjement, endringsberedskap og implementering av SEL-mål og sosial og emosjonell undervisnings-kompetanse.
  2. Elevenes studieengasjement, meninger om skolen og skolearbeid, og deres sosiale og emosjonelle kompetanse innen fem områder av SEL.

Resultater:

Lærernes kunnskap om SEL etter kurs:

  • Signifikant økning om egen kunnskap om SEL
  • Signifikant økning i ferdigheter til å jobbe med SEL

Elevene:

  • Selvbevissthet: Signifikant forbedring
  • Sosial bevissthet: Signifikant forbedring
  • Relasjonelle ferdigheter (relasjonskompetanse): svært nærme signifikant forbedring

Her kan du lese hele rapporten: