Barn og unge har rett til en trygg og god oppvekst. Marianne liker å kunne hjelpe skoler, foreldre og andre i arbeidet med sosial og emosjonell læring.

Motto: Med øye for alle og blikk for den enkelte.