Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon

Kroppen min og jeg

Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem. De skal vernes mot vold og seksuelle overgrep (Barnekonvensjonen art. 19 og 34). Ifølge regjeringen er vold og seksuelle overgrep mot barn alvorlige brudd på menneskerettighetene. Det er viktig at barn har kunnskap om dette.

"Gjennom MITT VALG åpner barna seg og forteller."

- Barnehagelærer

"Jeg gruet meg til å holde leksjonene, men det gikk da så greit."

- Lærer 5. trinn

"Med MITT VALG får elevene sjansen til å dele egne erfaringer. Dette kan bidra til å avdekke forhold som gjør at man setter inn riktige hjelpetiltak tidlig."

- Helsesøster

Så du etter noe annet?