Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon

Kroppen min og jeg

«Kroppen min og jeg» handler om å gi barn og unge kunnskap og et begrepsapparat som gjør dem i stand til å si i fra om de utsettes for krenkelser, misbruk eller vold. Programmet tar for seg følelser, kropp og seksualitet og målet er å bidra til at barn og unge setter grenser for seg selv og respekterer andres grenser.

"Gjennom MITT VALG åpner barna seg og forteller."

- Barnehagelærer

"Jeg gruet meg til å holde leksjonene, men det gikk da så greit."

- Lærer 5. trinn

"Med MITT VALG får elevene sjansen til å dele egne erfaringer. Dette kan bidra til å avdekke forhold som gjør at man setter inn riktige hjelpetiltak tidlig."

- Helsesøster

Så du etter noe annet?