Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon

Kroppen min og jeg

Det er en dyster sannhet at noen barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Gjennom MITT VALG lærer barn og unge hvordan de kan bestemme over sin egen kropp, og få mot til å si fra om vonde opplevelser.

Les om hva MITT VALGs forebyggende arbeid mot vold og overgrep her.

"Gjennom MITT VALG åpner barna seg og forteller."

- Barnehagelærer

"Jeg gruet meg til å holde leksjonene, men det gikk da så greit."

- Lærer 5. trinn

"Med MITT VALG får elevene sjansen til å dele egne erfaringer. Dette kan bidra til å avdekke forhold som gjør at man setter inn riktige hjelpetiltak tidlig."

- Helsesøster

Så du etter noe annet?