MITT VALG virker!

MITT VALG virker!

Publisert av Cathrine Rønsen Ramstad den 08.04.23. Oppdatert 12.05.23.

Flere skoler i Askøy, Notodden og Ringerike kommuner har vært med i et forskningsprosjekt der målet var å undersøke effekten av MITT VALG innen to hovedområder.

Målet var å undersøke effekten av MITT VALG på:

Lærernes arbeidsengasjement, endringsberedskap og implementering av SEL-mål og sosial og emosjonell undervisnings-kompetanse.
Elevenes studieengasjement, meninger om skolen og skolearbeid, og deres sosiale og emosjonelle kompetanse innen fem områder av SEL.
Resultater:

Lærernes kunnskap om SEL etter kurs:

Signifikant økning om egen kunnskap om SEL
Signifikant økning i ferdigheter til å jobbe med SEL
Elevene:

Selvbevissthet: Signifikant forbedring
Sosial bevissthet: Signifikant forbedring
Relasjonelle ferdigheter (relasjonskompetanse): svært nærme signifikant forbedring