MITT VALG utvikler Foreldremøteboka

MITT VALG utvikler Foreldremøteboka

Publisert av Svein Andrésen den 25.04.23. Oppdatert 02.05.23.

Vi ønsker å lage et verktøy til et godt skole-hjem-samarbeid som er basert på MITT VALGs metodikk med fokus på sosial og emosjonell læring, sier fagansvarlig Tonje Torsnes Sunnvoll i MITT VALG. 

Arbeidet har tatt utgangspunkt i Læreplanens overordnet del 3.1. hvor det blant annet står:

"De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser».

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/#a154047

For at barn og unge skal lære og utvikle seg på best mulig måte, er foreldrene den viktigste samarbeidspartneren for skolen. For å få til dette samarbeidet utvikler vi i MITT VALG ei foreldremøtebok, forteller Tonje Torsnes Sunnvoll, og fortsetter: sosial-emosjonelle læringsprogrammer er også mest effektive når de støttes og forsterkes på tvers av flere miljøer.

Med Foreldremøteboka ønsker vi også å skape et godt, trygt og utviklende foreldremiljø.

– Nå får vi utarbeidet en bruksanvisning for en foreldreprat. Vi får et felles utspring å arbeide ut fra, sier lærer Line Melhus ved Hoberg skole, som er en av testskolene som nå prøver ut innholdet i Foreldremøteboka, til Stangeavisa.

 

Testskoler
Så langt er disse skolene med på å prøve ut Foreldremøteboka:
Hoberg skole (barneskole i Ottestad i Stange kommune, Innlandet) 

Mehamn skole (norsk offentlig grunnskole i Gamvik kommune, Finnmark


Fra testskolene får MITT VALG tilbakemeldinger på:

1. selve kurset (fra lærerne)

2. gjennomføringen av foreldremøtet (lærere)

3. fra foreldrene - hva deres opplevelse av foreldremøtet var