Foreldremøteboka

Foreldremøteboka

Foreldremøteboka er
               et verktøy til et godt skole-hjem-samarbeid basert på MITT VALGs metodikk

               Ment for å skape god dialog i hjem/skole-samarbeidet

-            Fokus på sosial og emosjonell læring

-            Positivt og trygt foreldremiljø

-            Positivt og trygt miljø foreldre-lærer

Foreldremøteboka er laget med utgangspunkt i Læreplanens overordnet del 3.1. hvor det blant annet står:

"De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser».

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/#a154047

For at barn og unge skal lære og utvikle seg på best mulig måte, er foreldrene den viktigste samarbeidspartneren for skolen. For å få til dette samarbeidet utvikler vi i MITT VALG  foreldremøteboka, forteller Tonje Torsnes Sunnvoll, og fortsetter: sosial-emosjonelle læringsprogrammer er også mest effektive når de støttes og forsterkes på tvers av flere miljøer.

Med Foreldremøteboka ønsker vi også å skape et godt, trygt og utviklende foreldremiljø.

Se video om Foreldremøtemøteboka - klikk HER