04. Vi hilser på hverandre

04. Vi hilser på hverandre

Publisert av MITT VALG den 31.05.23. Oppdatert 13.12.23.

Mål

 • Å sikre at alle elevene blir hilst på i første time
 • Å øve på det å hilse på hverandre, og vite hvorfor det å hilse er viktig

Gjennomføring

Her er det tips og ideer til ulike hilsemåter. Det kan føles unaturlig å skulle gå igjennom hvordan og hvorfor hilse, før man gjør det. Derfor snur vi litt på rekkefølgen. Hilse hver morgen over noen dager, for deretter å snakke om hva dere har gjort, og hvorfor dere har gjort det.

Fase 1: Utforske

 • Mål: Forklar at i dag skal klassen øve på ulike måter å hilse på hverandre.
 • Påstand: "Det er viktig at vi hilser på hverandre!" Presenter påstanden og la elevene diskutere den i noen minutter (bruk TSD-metoden).
 • Gruppedanning: Bruk en gruppedanningsmetode, og del i par, eller snakk med sidemannen.
 • Be elevene snakke sammen om hvem de hilser på om morgenen. Ikke si navn, men f.eks. familiemedlemmer, bussjåføren, de på SFO/AKS eller noen andre, og hvordan de hilser på dem (bruk tenk-snakk-del-metoden).

Fase 2: Erfare

Du velger rekkefølgen, og hvilke spørsmål som passer best. Bruk TSD-metoden

 1. Hva kan være så viktig med å hilse på hverandre?
 2. Hvorfor er det viktig at vi i denne klassen hilser på hverandre?
 3. Hvis vi ikke hadde blitt hilst på av noen i klassen, hvordan ville det ha vært?
 4. Snakk sammen om hvordan man hilser med tanke på stemme, blikkontakt og kroppsspråk.
 5. Elevene hilser på den siden av seg, eller i gruppa hvis de sitter i smågrupper.
 6. Alle reiser seg opp og står siden av den de sitter siden av i klasserommet. (Her kan man også sitte om læreren ønsker det). La elevene komme på forslag til hvordan de kan hilse på hverandre på. F.eks. nikke, si hei på ulike språk, high five, hæl mot hæl etc. Her er uendelig med muligheter. La hvert par finne sin hilsemåte som de kan vise klassen etterpå. Enten hver sin måte, eller de gjør det samme.
 7. Hvert par viser de andre hvordan de hilser.

Fase 3: Utvide

 • Samtale med utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene til elevene (Bruk TSD-metoden):
  - Hvordan var det å hilse på hverandre?
  - Hvordan var det å lage en måte å hilse på?
  - Hvorfor er det viktig at vi svarer når noen sier hei?
  - Hvordan svarer vi hverandre?

Fase 4: Videre arbeid

Lag nye grupper ved å sette sammen to par. Elevene står ovenfor hverandre og utfører ulike hilsemåter. Et av parene bytter plass,  da får alle hilst på hverandre i den nye gruppa.

Forslag til aktiviteter: