Bestill kurs idrett

Når idrettslaget, den lokale Lions-klubben og MITT VALG har undertegnet den tre-årige samarbeidsavtalen skjer følgende:

  • Idrettslaget blir kontaktet av en MITT VALG -instruktør, som er sertifisert gjennom Lions Quest.
  • Instruktøren vil være trenerens veileder og kursholder (alle reise- og oppholdsutgifter er inkludert i prisen).
  • Idrettslaget/treneren får lisens til det digitale programmet.
  • Foreldrene har tilgang til MITT VALG - Foreldrerommet, og kan samarbeide med idrettslaget om aktuelle temaer som treneren jobber med.

Lions:

  • Lions bistår idrettslaget i forbindelse med gjennomføring av kurset, og bidrar gjerne med andre praktiske oppgaver der dette er ønskelig. 
  • Lions er opptatt av arbeidet som gjøres med sosial og emosjonell læring i idretten, og dekker derfor hovedkostnaden knyttet til kurset.

Priser og kurstilbud:

  • Kurstilbud og priser finner du nedenfor.

Våre programmer for idrett

Vi hjelper deg!

Vi hjelper deg med alt du skulle lure på rundt våre kurs og med å plukke ut det rette kurset for deg. Ta kontakt med oss i dag.