Bestill kurs idrett

Ta gjerne kontakt med kurskoordinator Britt Jorunn på tlf. 924 45 557

Når idrettslaget, den lokale Lions-klubben og MITT VALG har undertegnet den tre-årige samarbeidsavtalen skjer følgende:

  • Idrettslaget blir kontaktet av en MITT VALG -instruktør, som er sertifisert gjennom Lions Quest. Instruktøren vil være trenerens veileder og kursholder
    (alle reise- og oppholdsutgifter er inkludert i prisen).
  • Idrettslaget/treneren får lisens til det digitale programmet.
  • Foreldrene får tilgang til MITT VALG - foreldreprogrammet, og kan samarbeide med idrettslaget om aktuelle temaer som treneren jobber med.

Lions:

Lions bistår idrettslaget i forbindelse med gjennomføring av kurset, og bidrar gjerne med andre praktiske oppgaver der dette er ønskelig. Lions er opptatt av det arbeidet som gjøres med sosial og emosjonell læring i idretten, og dekker derfor hovedkostnaden knyttet til kurset.

Kurstilbud og priser finner du nedenfor.

Våre programmer for idrett

Vi hjelper deg!

Vi hjelper deg med alt du skulle lure på rundt våre kurs og med å plukke ut det rette kurset for deg. Ta kontakt med oss i dag.