Bestill kurs idrett

I 2021 vil kostnadene for kurset til trenere og lagledere og foreldrekurset være redusert fordi:

  • Helsedirektoratet dekker deler av kurskostnadene for trenere/lagledere
  • Sparebankstiftelsen dekker kostnadene for foreldrekursene (dersom kurset avholdes på samme dag/kveld som modul 3 i grunnpakken, eller et temabasert kurs)

Når idrettslaget, den lokale Lions-klubben og MITT VALG har undertegnet den tre-årige samarbeidsavtalen skjer følgende:

  • Idrettslaget blir kontaktet av en MITT VALG -instruktør, som er sertifisert gjennom Lions Quest. Instruktøren vil være trenerens veileder og kursholder
    (alle reise- og oppholdsutgifter er inkludert i prisen)
  • Idrettslaget/treneren får lisenser til det digitale pedagogiske programmet
  • Foreldrene får tilgang til MITT VALG - foreldreprogrammet og kan samarbeide med idrettslaget om aktuelle temaer som treneren jobber med

Lions:

Lions bistår idrettelaget i forbindelse med gjennomføringen av kurset, og bidrar gjerne med andre praktiske oppgaver der dette er ønskelig. Lions er opptatt av det arbeidet som gjøres med sosial og emosjonell læring i idretten, og dekker derfor hovedkostnaden knyttet til kurset.

Kurstilbud og priser finner du nedenfor.

Våre programmer for idrett

Vi hjelper deg!

Vi hjelper deg med alt du skulle lure på rundt våre kurs og med å plukke ut det rette kurset for deg. Ta kontakt med oss i dag.