Bestill kurs idrett

Resten av 2021 er vi fullbooket på idrettskurs, men du kan fortsatt bestille kurs for 2022. Ved særskilte behov for kurs i 2021, ber vi deg kontakte vår kurskoordionator Britt Jorunn på tlf. 92445557

Når idrettslaget, den lokale Lions-klubben og MITT VALG har undertegnet den tre-årige samarbeidsavtalen skjer følgende:

  • Idrettslaget blir kontaktet av en MITT VALG -instruktør, som er sertifisert gjennom Lions Quest. Instruktøren vil være trenerens veileder og kursholder
    (alle reise- og oppholdsutgifter er inkludert i prisen)
  • Idrettslaget/treneren får lisenser til det digitale pedagogiske programmet
  • Foreldrene får tilgang til MITT VALG - foreldreprogrammet og kan samarbeide med idrettslaget om aktuelle temaer som treneren jobber med

Lions:

Lions bistår idrettelaget i forbindelse med gjennomføringen av kurset, og bidrar gjerne med andre praktiske oppgaver der dette er ønskelig. Lions er opptatt av det arbeidet som gjøres med sosial og emosjonell læring i idretten, og dekker derfor hovedkostnaden knyttet til kurset.

Kurstilbud og priser finner du nedenfor.

Våre programmer for idrett

Vi hjelper deg!

Vi hjelper deg med alt du skulle lure på rundt våre kurs og med å plukke ut det rette kurset for deg. Ta kontakt med oss i dag.