fotballtrener

Ambassadørkurs

Utøvere/spillere i en idrett er ofte store forbilder i lokalmiljøet. 

Gjennom dette kurset blir utøvere bevisst egen rolle overfor de som er yngre.

Pris: Egenandel 7.500 kr.

Varighet: 3,5 timer

Hva lærer du?

I kurset lærer utøvere hvordan man gjennomfører et skolebesøk og motiverer barn og ungdom til å ta gode valg.

Praktisk gjennomføring:

  • 1 Modul: 3,5 timer
  • Kurset holdes i klubblokalet eller annet egnet lokale
  • Kurset holdes av en sertifisert MITT VALG- instruktør
  • 15-40 deltakere pr. kurs

Kostnad:

Kurskostnadene tredeles mellom idrettslaget, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond.

  • Idrettslagets egenandel: kr. 7.500
  • Lokal Lions-klubb: kr. 7.500
  • Lions Tulipanfond: kr. 7.500