Menyinngang
Idretten ikon

Idretten

Innen alle typer av idrett er det trenerens oppgave å skape best mulige forutsetninger for utøvernes utvikling. I tillegg til rent fysisk utvikling skal utøverne også trenes i å snakke sammen, bygge relasjoner og i å samhandle. Da utvikles et trygt miljø der alle i gruppa trives.

"Sosial kompetanse er viktig for å bli en god spiller."

- Fotballtrener

"En god trener er et forbilde."

- Mamma til jente 9 år

Så du etter noe annet?