Menyinngang

Har skolen din et program for livsmestring?

Den nye læreplanen krever at skolene implementerer livsmestring i sitt undervisningsopplegg. MITT VALG kurser alle lærere i det digitale programmet som består av ferdige økter, videoer og lekbaserte aktiviteter for bruk i undervisningen

Prøv det ut gratis og opplev det selv!

Bestill gratis testlisens

I de ferdige undervisningsøktene jobbes det med:

  • Utvikling av skolemiljøet
  • Samspill og følelser
  • Å bygge relasjoner
  • Psykisk helse
  • Kritisk tenkning
  • Personlig utvikling
  • Sosialt ansvar
  • Digital dømmekraft
  • Rus og avhengighet
  • Grensesetting

Hvem er vi?

MITT VALG er en stiftelse dannet av Lions Norge og har over 30 års erfaring med internasjonal forskningsbasert metodikk innenfor emosjonell og sosial læring. I Norge har over 75.000 lærere vært kurset i MITT VALG og nådd ut til over en million barn.

Les mer om oss

Hva koster det?

Vi ønsker at alle skal få mulighet til å ta i bruk programmet. Derfor hjelper vi skolene slik:
Lions dekker 2/3 av kurset
MITT VALG gir % rabatt
Skolen betaler kun sin egenandel

Prøv det ut gratis og opplev det selv!

Bestill en gratis tesversjon eller ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om våre programmer

Bestill gratis testlisens Ta kontakt med oss