– På Tøyen lærer barna å forholde seg til andre barn med ulik etnisk bakgrunn. Barna lærer fine verdier i flerkulturelle miljøer. Det er viktig å ta med seg disse verdiene videre i livet, hevder Helga Pedersen, som også er parlamentarisk nestleder og stortingsrepresentant for Finnmark.

– Selv vokste jeg opp med to språk og to kulturer, samisk og norsk. Det var berikende. Jeg tenker at det er viktig at barna får forståelse for at folk og familier i Norge har ulik bakgrunn og lever forskjellige liv, og at det er en berikelse for fellesskapet. Jeg synes også det betyr mye at de lærer å ha respekt for andre religioner og språk, og at de har et reflektert forhold til hva de selv tenker, mener og gjør.

Mitt valg

Helga Pedersen ønsker å fortelle sin historie fordi hun vil støtte skoleprogrammet MITT VALG. Skoleprogrammet handler om styrke barn og unge sosialt og emosjonelt, forebygge mobbing og hjelpe dem å ta sine egne, gode valg for livet.

– Jeg mener det er viktig å bygge opp under barn og unges personlige integritet og gi dem trygghet til å ta sine egne valg.

Etter sommerferien flyttet familien til Smestad, et område som har blitt hyppig parodiert av komikere for sin vestkantkultur. Familien bodde tidligere på Tøyen, og vil ikke at jentene på tre og syv år skal bytte skole og barnehage. De siste årene har mediene skrevet om foreldre som melder flytting fordi de ikke vil at barna skal gå på østkantskolene. Noen foreldre mener disse skolene preges av språkproblemer og sosiale problemer. Andre ser seg lei på at innvandrerforeldre ikke stiller på dugnader, foreldremøter, eller sende ungene i bursdagsselskaper hos klassevennene.

– Jeg vil ikke sette meg til doms over andre foreldre, men dette er vårt valg. Dersom norsk ikke blir hovedspråket på skolen, er det forståelig at foreldre reagerer. Men jeg synes ledelsen på skolen vår håndterer det kulturelle mangfoldet godt. Det er jo også mulig å endre skolegrensene for å blande elevene bedre enn det som er tilfelle i dag, mener Helga Pedersen.

Balanse

Hver morgen tar mor og barn T-banen til Tøyen, før Helga returnerer til Stortinget. Ektemannen Erik Brenli henter dem, for Helga har lange dager. Hun begrunner avgangen som nestleder til våren med at hun vil ha mer tid med barna.

– Hverdagen blir nok ikke veldig annerledes når jeg går av som nestleder. Dagene på Stortinget blir fortsatt lange, men jeg får flere frihelger. Det er kjempeviktig. For meg er det luksus å kunne pusle hjemme uten å se på klokka. Hverdagen er travel nok. Hvert minutt er planlagt. Jeg drar hjem om ettermiddagen så jeg kan hjelpe til med lekser og legge jentene. Men etterpå må jeg jobbe. Jeg legger meg tidlig og står opp tidlig. Jeg går ikke på byen og har lite tid til venner.

Stortingsrepresentanten ønsker at barna skal ha få noen av de samme verdiene hun fikk under oppveksten i Tana, selv om hverdagen i Oslo er svært annerledes.

– Jeg er opptatt av at barna ikke skal organiseres for mye. De får tidsnok oppleve en hektisk hverdag. Mine barn blir nok mer passet på enn meg, men jeg vil at de skal få leke fritt utenfor borettslaget. Det er viktig at de har leksefrie dager, at de har ro til å pusle rundt og gjerne kjede seg.

Helga Pedersens budskap er at det er liv utenfor skolen, akkurat som voksne bør ha et liv utenfor jobben. Ungdomstiden bør ikke bare handle om karakterer. I dag møter barn og unge press fra alle kanter, men presset må avveies mot andre ting i livet. Det viktigste er å gjøre sitt beste.

– I min ungdom var det ikke mye karakterpress. Ærlig talt så har karakterene ikke betydd mye for meg senere i livet, men jeg ser at dette kan være annerledes for andre. Jeg har kanskje hatt mest utbytte av tiden jeg brukte utenfor skolen. Bestemor ble dement før jeg kom i tenårene. Min bror og meg gikk på ski annenhver dag med middag til henne. Vi gikk mye på ski, og jeg spilte i korps.

Trygghet viktigst

Finnmarkingen opplevde en trygg barndom. På det lille hjemstedet var det kun to elever på barneskolen og ni på ungdomsskolen. Det var trygt at alle visste alt om alle, og at alle barna var med. Hennes barn har en annerledes barndom i hovedstaden.

– Trygghet er det viktigste jeg kan videreføre til mine barn. De skal vite at foreldrene er glade i dem uansett hva de gjør. Vi prøver å lære dem forskjell på rett og galt. Det er viktig å gi gode tilbakemeldinger når de gjør de riktige tingene og rettlede dem når de gjør noe galt. Men de skal vite at de ikke må gjøre seg fortjent til foreldrenes anerkjennelse, sier Helga Pedersen.

Av Siv Ellen Omland