Rommen skole i Oslo har omfattende erfaring med å integrere elever med en komplisert bakgrunn. Praksis der har vist at aktiv bruk av MITT VALG styrker barnas selvtillit, og på den måten er med på å normalisere situasjonen for disse utsatte elevene.

Et integreringsverktøy

Erfaringene med å bruke metodikken i MITT VALG er at den fungerer godt i seg selv som et verktøy for å lette integrasjonen.

Disse spesielt utsatte barna, der mange er foreldreløse eller har foreldre som ikke er i stand til å stille opp for barna sine i særlig grad, blir gjerne samlet i en mottaksklasse. I denne klassen kan det være en betydelig spredning i alder, fra 7 til 13 år. Det er i seg selv en utfordring i forhold til lek og sosial aktivitet.

Erfaringen er at systematisk jobbing med MITT VALG påvirker barnas atferd positivt, på en måte som reduserer disse problemene. I tillegg til å lette det videre arbeidet med integrasjon i skolemiljøet kan dette også forebygge problematferd hos disse utsatte gruppene senere i livet.

Styrker selvtilliten

Elever som har en vanskelig bakgrunn og i tillegg dårlige språkkunnskaper trenger naturlig nok mye ekstra hjelp. Det går ofte ut over selvtilliten, som også svekkes av at de lett blir hengende etter faglig. Det merkes godt når de blir overført fra mottaksklassen og over i vanlig klasse på deres eget trinn.

Verdiene i MITT VALG kan være med på å motvirke disse utfordringene. Det handler om sosial kompetanse, om å være hensynsfulle, vise respekt og ta vare på hverandre. Ikke mindre viktig er teknikker for konfliktløsning. Det er ikke selvsagt at disse barna har med seg det som trengs for å komme ut av vanskelige situasjoner på en god måte.

Barna må også trenes i å vise respekt for ulike synspunkter, og akseptere at alle har rett til å ha sin egen mening. Det gjør det enklere å knytte vennskap og bygge den følelsen av fellesskap som er så viktig for at denne utsatte gruppen skal finne seg til rette og fungere godt i samfunnet.