Menyinngang

MITT VALG forlenger Koronarabatten på 20% til 1. april 2021!

Skoler, barnehager og idrettslag trenger MITT VALG mer enn noen gang

Skap trygghet for barna

Vi er i en tid hvor barn og unge trenger ekstra støtte. Alle har opplevd eller opplever sosial isolasjon, noe de fleste av oss ikke er vant med. Behovet for trygghet og mellommenneskelighet er kanskje større enn i en normalsituasjon. Derfor ønsker MITT VALG å hjelpe skoler, barnehager og idrettslag med skreddersydde undervisningsprogram som ivaretar elevenes psykiske helse og skaper trivsel i klassemiljøet når de kommer tilbake etter en utfordrende periode.

Hva kan sosial isolering føre til?

I den siste tiden har mange opplevd å bli sosialt isolerte. For noen har det vært godt å få roe ned og bare være sammen med familie. Men for barn og unge som har psykisk syke foreldre, familiemedlemmer som misbruker alkohol eller utsetter andre for vold er det en ekstra vanskelig tid. Deres opplevelser har blitt forsterket uten at nødvendige arenaer som skole, idrettslag eller barnehager har hatt mulighet til gi frirommet fra familien eller å hjelpe dem ut av situasjonen.

En annen konsekvens av sosial isolering er at mange grupperinger har blitt sterkere. For noen har det vært godt å ikke ha så mange å forholde seg til. Men for de som ikke har hatt et godt nettverk fra før har det blitt mer ensomhet. For dem blir det enda vanskeligere å komme tilbake til en sosial arena. Derfor må voksne i barnehagen, skolen og idretten bistå slik at alle blir inkludert.

Slik hjelper vi

MITT VALG har 32 års erfaring med å skape trygge miljøer da dette er helt grunnleggende for læring. MITT VALG-programmene inneholder ferdige økter som kan brukes, enten dette gjelder å håndtere følelser og tanker, tenke kritisk, skape gode relasjoner og trygge og inkluderende miljøer. Nå har vi tilrettelagt for å holde kurs på nett der assistenter, lærere og trenere får god opplæring i metodikk og praktiske øvelser som skaper et godt barne- og ungdomsmiljø.

Du finner mer informasjon om våre kurs her.

«Nå som vi åpner Norge igjen må barnehager, skoler og idrettslag tilrettelegge aktiviteter og undervisning som gir trygghet og som bygger god psykisk helse. Her kan MITT VALG hjelpe» sier Annica Øygard, daglig leder i Stiftelsen Det er mitt valg.

Alle skal få muligheten

MITT VALG og Lions er med på den nasjonale dugnaden og gir 20 % rabatt på alle kurs som også inkluderer bruk av de digitale MITT VALG-programmene. De lokale Lions-klubbene og det nasjonale Tulipanfondet betaler 2/3 av kostnadene slik at det ikke skal «stå på betalingsevnen» om man satser på ekstra kursing av viktige voksne i denne situasjonen. Det viktigste for MITT VALG er at barnehageansatte, lærere og trenere skal føle seg trygge til å kunne gi barna det de trenger og har behov for i 2020 og videre i livet.

Prøv ut programmet ved å få en testlistens. Trykk her!