Menyinngang

Lions rammet av Covid-19

Tulipanaksjonen avlyst! Støtt våre helter ved å bli med på Koronerulling.

Løvehjerter

Stiftelsen Det er mitt valg er opprettet av Lions, og er den største nasjonale aktiviteten lokale Lions-klubber drifter i Norge. Gjennom 32 år har medlemmer i Lions bidratt til at godt over 70.000 barnehageansatte, lærere, trenere og foreldre har deltatt på kurs i MITT VALG.

Hvis man tenker seg at hver kursdeltaker har daglig kontakt med 15 barn/elever, har Lions sørget for at godt over 1.000.000 barn og unge (mange av dem nå voksne) hatt glede av programmet.

Takket være Lions har og vil mange barn og voksne få mulighet til å få flere verktøy i sosial og emosjonell læring, og dermed kunne skape en bedre fremtid og et bedre samfunn. Det innebærer å bli bevisst både i relasjon til oss selv og verden rundt oss. Å ha en god relasjon til seg selv innebærer bevissthet i forhold til våre følelser, tanker og kropp.  Slik kan vi også ta bedre valg for oss selv og de rundt oss.

Bli kjent med Lions ved å trykke her

Sårbar gruppe

Majoriteten av Lions sine medlemmer består av foreldre og besteforeldre med ønske om å hjelpe de nye generasjonene til å skape gode liv og gi muligheter til å skape et bedre samfunn. Disse ildsjelene tjener ingenting på dette selv, men gjør dette ut ifra et godt hjerte og en vilje om å tilrettelegge et samfunn som ivaretar barn og unge, og skaper sunne gode voksne.

Grunnet COVID-19 får ikke Lions gjennomført sin årlige tulipanaksjon, da et flertall av medlemmene er i den mest sårbare aldersgruppen som kan bli hardest rammet av viruset. Med fare for egne liv, kan ikke våre helter bidra slik de alltid har gjort, og det er derfor viktig at vi stiller opp for dem.

Derfor ønsker vi nå å bidra med en Koronerulling!

Tulipanaksjonen

På nasjonalt plan samler Lions inn penger til MITT VALG gjennom den årlige Tulipanaksjonen. Siste helgen i april pleier det å selges tulipaner for ca 7 millioner kroner for å bistå med midler til forebyggende arbeid for barn og unge.

Lions Tulipanfond dekker 1/3 av kostnadene for gjennomføring av MITT VALG-kurs rundt om i hele Norge, og gir skoler, idrettslag og barnehager mulighet en mulighet de ellers ikke vil hatt. Tulipanaksjonen har alltid blitt gjennomført den siste helgen i april.

Les mer om Lions Tulipanfond

Slik kan du støtte

Vi kan fremdeles stå sammen og slå ring rundt de som har kjempet for oss. Takket være den digitale verden, kan vi fremdeles samle inn penger til fondet.

Vær vennlig og del dette videre og hjelp de som har hjulpet oss.

Takk Lions for det dere gjør for alle både i Norge og internasjonalt!