Det finnes mange fordeler ved å sette opp en musikal. Elevene får mulighet til å vise nye sider ved seg selv, samtidig som man diskuterer aktuelle temaer og øker samholdet i klassen. Det kan også være en flott måte for elvene å bli bedre kjent med hverandre på.

MITT VALG-musikalen er en helt ny produksjon, som er skrevet i tråd med MITT VALGs målsetting om å gi barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg. Når elever i barne- eller ungdomss­kolen setter opp MITT VALG-musikalen, åpnes det opp for gode samtaler om temaer som vennskap, voksne som forbilder, samtykke og andre emner som barn og unge forholder seg til i hverdagen.

Musikalen er konstruert slik at den kan settes opp på enhver skole, på en enkel scene, i en gymsal eller i et klasserom. Hver scene er dessuten selvstendige, slik at man kan velge hvilke deler man ønsker å bruke. Samtidig følger hele forestillingen en felles, rød tråd.

Ble du nysgjerrig? Her finner du mer informasjon om MITT VALG-musikalen