Menyinngang

Anbefalt artikkel – Lærere er omsorgspersoner

Foreldre, barnehagelærere, lærere og trenere er de viktigste personene i barn og unges liv. De ser og støtter de unge i medgang og i motgang. Blir denne delen av yrket nok verdsatt? Blir relasjonskompetanse godt nok belyst i politiske debatter og i utdanningen? Les denne artikkelen i Aftenposten og tenk etter. Hva er det barn/elever trenger mest?

Når MITT VALG holder kurs, rundt om i landet, er relasjoner et viktig tema. Du finner mer informasjon om hva vi gjør her: www.mittvalg.no

Å dele bilder av barn under 18 år er ulovlig