I Øvelsen «Sola skinner på» gjelder det å følge med på hva som blir sagt av den som står i midten, så man ikke blir stående uten en stol. Øvelsen tar ikke mer enn 10 minutter. Av utstyr kreves det en stol til hver deltager, minus én.

Ny aktivitet hver dag: Følg med på aktuelt-siden vår for nye aktiveteter hver dag frem til julaften.

Gjennomføring av Sola skinner på

  1. Stolene settes i ring, men det skal være en stol mindre enn antall deltakere.
  2. En deltaker i midten sier: «SOLEN SKINNER PÅ ALLE DE SOM HAR:  blå øyne/liker rød farge/har brune sko/spiser pizza/liker barn, osv.»
  3. Alle som føler seg truffet av dette utsagnet, må straks finne seg en ny stol å sitte på, men ikke stolen ved siden av. Deltakeren i midten må også løpe for å finne en ledig stol.
  4. Den som ikke finner noen stol, må stå i midten og finne på et nytt utsagn.

Hentet fra MITT VALGs Aktivitetsbok

Denne aktiviteten er en del av aktivitetsboken til MITT VALG, som inneholder 145 ulike aktiviteter.

Les mer om aktivitetsboka - KLIKK HER

Refleksjonsspørsmål til deltakerne

  • Hvordan opplevde dere å gjøre denne aktiviteten?
  • Hvilke sosiale ferdigheter brukte/øvde dere på?
  • Når trenger vi disse ferdighetene ellers i livet?

Variasjon og tilpasninger

  • Hvis den i midten ikke kommer på noe, kan personen si «SOLEN SKINNER PÅ ALLE». Da må alle opp å finne en ny plass å sitte.

Vinn Leo-løver i desember

Foruten aktivitetskalenderen skal vi også dele ut Leo-løver i desember.

  • Hver uke gir vi bort en mellomstor Leo-løve til en person som har likt eller skrevet i kommentarfeltet på minst én av lukepostene på Facebook.
  • Hver uke gir vi også bort en STOR Leo-løve til noen som har delt en film av at de gjennomfører en av aktivitet fra kalenderen. Del filmen på Facebook eller Instagram, og bruk emneknaggen #MVaktivitetsjulekalender.